Geamuri auto Mercedes Ieftine Bucuresti

Geamuri auto Mercedes ieftine

Geamuri auto Mercedes ieftine

Comercializam, livram si montam la domiciliul clientului, in Bucuresti si Ilfov o gama larga de geamuri auto ieftine pentru marca Mercedes

Mercedes-Benz este o marc? german? consacrat? de automobile, autobuze, camioane ?i auto trenuri rutiere care este proprietatea companiei pe ac?iuni DaimlerChrysler AG. In 2011, Mercedes-Benz era al doilea mare produc?tor de vehicule de lux la nivel mondial. Compania Daimler-Benz AG a fost infiin?at? in 28 iunie 1926 cand dou? companii, Benz & Cie. ?i Daimler Motoren Gesellschaft (DMG), au fuzionat. Fondat? in 1871, Benz & Cie., a fost una dintre cele mai importante dintre companiile fondate de Karl Benz, fiind ?i unul dintre cei mai vechi produc?tori de autovehicule. DMG a fost o alt? companie axat? pe construc?ia de autovehicule, fondat? de Gottlieb Daimler ?i Wilhelm Maybach in 1890. In 1900, Daimler a murit, iar Maybach a p?r?sit compania fondat? de cei doi in 1890. Pe vremea aceea, cele dou? companii deveniser? deja rivale. In 1924, datorit? situa?iei economice dezastruoase in care se g?sea Republica de la Weimar, cele dou? companii rivale au intrat intr-o "In?elegere de interese mutuale", care le permitea s? produc? ?i s? vand? propriile produse in mod independent ?i care urma s? fie valabil? 75 de ani, pan? in anul 2000. Dup? numai doi ani, in 1926, odat? cu fuziunea oficial? a companiilor Benz & Cie. ?i Daimler Motoren Gesellschaft, numele Mercedes-Benz a fost creat. Istoria faimosului brand mondial ?i-a inceput infiin?area ca urmare a reorganiz?rii a dou? companii germane. Mergand pu?in mai inapoi in istorie, inventatorului german Benz i s-a acordat permisiunea pentru ideea sa, ceea ce a adus faima mondial? ?i a revolu?ionat industria auto - prima ma?in? cu o unitate de alimentare pe benzin?. In acela?i an, un alt proiect a fost creat de un alt inginer german Gottlieb Daimler ?i Wilhelm Maybach, a fost un proiect de creare a unui motor. Ambii inventatori au creat companii: Benz cu numele Benz & Cie in 1883 la Mannheim ?i Daimler cu marca Daimler Motoren Gesellchaft (prescurtare DMG) in 1890. Ambele s-au dezvoltat in paralel ?i in 1901 sub marca creat? MercedesA fost produs de compania Daimler. Celebrul brand a fost numit la cererea unui om de afaceri bogat Emilia Jellinek dup? numele fiicei sale, care era reprezentantul DMG in Fran?a. Acest om a fost investitor in companie, care in cele din urm? a cerut s? fie inclus in consiliul de administra?ie ?i c? va dobandi dreptul de a exporta ma?ini in unele ??ri europene. Prima ma?in? a fost binecunoscutul Mercedes 35cp conceput pentru curse. Ma?ina putea atinge viteze de pan? la 75 km / h, ceea ce era considerat ceva uimitor in acei ani, motorul cu patru cilindri cu un volum de 5914 metri cubi. cm, iar greutatea ma?inii nu dep??ea 900 kg. Maybach a lucrat la partea de design a modelului. Una dintre primele ma?ini produse a fost o ma?in? de curse proiectat? de Maybach. Jellinek a supravegheat procesul din interior ?i din exterior. A fost legendarul Mercedes Simplex 40px, care curse ?i a f?cut o impresie uria??. Inspirat de acest lucru, Jellinek a declarat cu indr?zneal? c? acesta a fost inceputul erei Mercedes. Conceptul de dezvoltare al lui Maybach, dup? ie?irea din companie, a continuat s? produc? ma?ini de curse pan? in primul r?zboi mondial ?i a fost considerat cel mai bun, s? lu?m ma?inile mai intai in curse. 1926 a f?cut un progres prin reorganizarea firmelor fondate de ingineri in Daimler-Benz AG. Primul director general al concernului a fost cunoscutul Ferdinand Porsche. Cu ajutorul s?u, a fost finalizat proiectul inceput de Daimler de a dezvolta un compresor pentru a cre?te puterea motorului. Ma?inile lansate ca urmare a fuziunii celor dou? companii au fost denumite Mercedes-Benz in onoarea lui Karl Benz. Istoria m?rcii de automobile Mercedes-Benz Compania s-a dezvoltat cu viteza fulgerului ?i, in afar? de ma?ini, au fost produse piese pentru avioane ?i b?rci. Un alt inginer notoriu a preluat conducerea de la Porsche, cand a decis s? p?r?seasc? firma. Compania se concentreaz? pe ma?inile de curse. In timpul totalitarismului, Mercedes cu o svastic? a domnit in Germania. Compania a produs ?i ma?ini de lux pentru guvern. Mercedes-Benz 630, acest decapotabil, a fost prima ma?in? a lui Hitler. ?i randurile superioare ale Reichstagului au dat preferin?? supercarurilor Mercedes-Benz 770K. De asemenea, firma a lucrat la comenzi pentru unitatea militar?, in principal vehicule militare, atat camioane, cat ?i ma?ini. R?zboiul a l?sat o amprent? la scar? larg? asupra produc?iei, distrugand aproape complet fabricile, a c?ror reconstruc?ie a necesitat mult timp ?i efort. ?i deja in 1946, cu noi for?e, au ca?tigat avant ?i au fost lansate sedanele compacte cu o deplasare mic? ?i unit??ile de putere de 38 de cai putere. Limuzinele de lux Elite, construite manual, au inceput produc?ia dup? anii '50. Astfel de limuzine au fost adesea imbun?t??ite. Istoria m?rcii de automobile Mercedes-Benz Exportul de ma?ini c?tre ??rile din URSS a fost de 604 ma?ini, 20 de camioane ?i 7 autobuze. Compania a reluat din nou o voca?ie luxoas? pe care industria auto japonez? nici m?car nu a reu?it s? o elimine din anii '80, strangand-o doar u?or in serviciile de pe pia??. Compania a produs atat ma?ini rutiere, cat ?i ma?ini sport. Mercedes-Benz W196, ca o ma?in? sport care a ca?tigat numeroase premii pentru premii, a incetat s? mai fie un lider de curse dup? tragedia asociat? cu moartea celebrului motociclist Pierre Levegh. Sfar?itul anilor 50 a fost caracterizat de descoperirea unor modele remarcabile cu elemente detaliate de design al caroseriei. Elegan?a liniilor, interiorul spa?ios ?i mul?i al?i factori numeau aceste modele aripioare, care a fost imprumutat de la ma?inile companiilor americane. Un volum intreg ar putea fi publicat pentru a enumera in detaliu toate modelele companiei. In 1999, compania a achizi?ionat o companie de tuning AMG. Aceast? achizi?ie a jucat un rol important intrucat firma a lucrat cu ma?ini sport mai prestigioase. Istoria m?rcii de automobile Mercedes-Benz Epoca noului secol se caracterizeaz? prin ramificarea in clase. Tandemul unit a existat pan? in 1998, aceast? perioad? de timp a fost inerent? doar acestei asocia?ii. Pan? in prezent, compania proiecteaz? un produs ecologic care ar fi renumit nu numai pentru confort, ci ?i pentru men?inerea ecologiei in lume, unul dintre subiectele prioritare ale lumii moderne. Din cele de mai sus, concluzion?m c? fondatorii companiei au fost marea troic? inginereasc?: Karl Benz, Gottlieb Daimler ?i Wilhelm Maybach. Lua?i in considerare pe scurt biografiile fiec?ruia separat. Karl Benz s-a n?scut la 25 noiembrie 1844 la Mhlburg in familia unui ma?inist. Din 1853 a fost educat la un liceu tehnic, iar in 1860 la Universitatea Politehnic?, specializat? in mecanic? tehnic?. Dup? absolvire, a ob?inut un loc de munc? la o fabric? de inginerie de la care a renun?at curand. Benz a fost interesat de ideea motoarelor cu ardere intern? ?i acesta a fost un pas important in cariera sa. 1878 l-a marcat cu o licen?? de motor pe benzin?, iar 1882 a creat societatea pe ac?iuni Benz & Cie. Scopul s?u ini?ial era produc?ia de unit??i de alimentare pe benzin?. Benz a proiectat primul s?u vehicul cu trei ro?i cu un motor pe benzin? de patru ori. Rezultatul final a fost prezentat in 1885 ?i a mers la o expozi?ie la Paris sub numele Motorvagen, iar vanz?rile au inceput in 1888. Atunci Benz a mai produs cateva ma?ini in scurt timp. In 1897 a creat contra motorul, celebrul motor care avea un aranjament orizontal de 2 cilindri. In 1914, Benz a primit un doctorat onorific de c?tre Universitatea Tehnic?. 1926 - fuziune cu DMG. Inventatorul a incetat din via?? la 4 aprilie 1929 la Ladenburg. In prim?vara anului 1834, creatorul DMG, Gottlieb Daimler, s-a n?scut la Schorndorf. In 1847, dup? ?coal?, a f?cut arme stabilindu-se intr-un atelier. Din 1857 a primit instruire la Institutul Politehnic. In 1863 a ob?inut un loc de munc? la Bruderhouse, o intreprindere care asigura munca orfanilor ?i persoanelor cu dizabilit??i. Aici l-a intalnit pe Wilhelm Maybach cu care a deschis o companie in viitor. Istoria m?rcii de automobile Mercedes-Benz In 1869 a inceput s? lucreze la o fabric? de inginerie, iar in 1872 a fost promovat director tehnic pentru proiectarea motoarelor cu ardere intern?. Maybach, care a venit la uzin? pu?in mai tarziu, a preluat func?ia de designer senior. In 1880, ambii ingineri au p?r?sit fabrica ?i au decis s? se mute la Stuttgart, unde s-a n?scut ideea inceperii propriei afaceri. ?i la sfar?itul anului 1885 au creat un motor ?i au inventat un corburator. Pe baza motorului, a fost creat? mai intai o motociclet?, iar pu?in mai tarziu un echipaj cu patru ro?i. 1889 a fost caracterizat de produc?ia primei ma?ini foarte asem?n?toare cu tr?sura ?i in acela?i an a etalat la expozi?ia de la Paris. In 1890, cu ajutorul lui Maybach, Daimler a organizat compania DMG, care ini?ial s-a specializat in produc?ia de motoare, dar in 1891 Maybach a p?r?sit compania creat? cu ajutorul s?u, iar in 1893 - Daimler. Istoria m?rcii de automobile Mercedes-Benz Gottlieb Daimler a murit la 6 martie 1900 la Stuttgart la varsta de 65 de ani. Wilhelm Maybach s-a n?scut in iarna anului 1846 la Heilbronn, intr-o familie de dulgher. Mama ?i tat?l au murit cand Maybach era copil. A fost transferat la cre?terea faimosului Bruderhouse, unde ?i-a intalnit viitorul partener. (In biografia de mai sus, puncte importante despre Maybach au fost deja men?ionate de la intalnirea cu Daimler). Dup? ce a p?r?sit DMG, Maybach, dup? o scurt? perioad? de timp, a creat o companie pentru produc?ia de motoare, iar din 1919 a produs ma?ini sub marca proprie. Maybach. Marele inginer a murit pe 29 decembrie 1929 la varsta de 83 de ani. Pentru imensele sale abilit??i ?i realiz?ri in inginerie, a fost glorificat ca regele proiectantului. Tot ceea ce este ingenios este simplu, acest credo ?i-a pus amprenta pe emblem?, in care se impletesc tr?s?turile elegan?ei ?i minimalismului. Ini?ial, sigla avea un design diferit. Intre 1902 ?i 1909, emblema consta dintr-o inscrip?ie cu cuvantul Mercedes intr-un oval intunecat. In plus, logo-ul a luat forma modern? a unei stele cu trei col?uri, cu o culoare aurie, etalat? pe un fundal alb. Ulterior, simbolul stelei a r?mas, dar intr-o varia?ie redus?, s-a schimbat doar fundalul pe care a fost amplasat. Din 1933, emblema ?i-a schimbat u?or designul, ajungand la o form? mai laconic? ?i minimalist?. Din 1989, steaua ?i conturul in jurul ei devin voluminoase ?i au o culoare argintie, dar din 2010 volumul stelei a fost eliminat, r?mane doar scala de culoare gri-argintiu. Prima ma?in? echipat? cu o stea cu trei col?uri a ap?rut in lume in 1901. A fost o ma?in? sport Mercedes proiectat? de Maybach. Ma?ina avea o serie de caracteristici semnificative pentru acea epoc?, motorul avea patru cilindri, iar puterea era de 35 CP. Motorul a fost amplasat in fa?? sub capot? cu un radiator, iar ac?ionarea a avut loc printr-o cutie de viteze. Acest model de curse a avut dou? locuri, care in curand s-a ar?tat bine ?i a devenit faimos in toat? lumea. Dup? modernizare, ma?ina a accelerat la 75 km / h. Acest model a pus bazele produc?iei modelelor Mercedes Simplex ulterioare. Serialul 60PS cu o unitate de putere de 9235 cmc ?i o vitez? maxim? de 90 km / h s-a remarcat semnificativ. Inainte de r?zboi, au fost produse un num?r mare de autoturisme, Mercedes Knight, un model de lux cu o caroserie complet inchis? ?i o unitate de alimentare f?r? valv?, a ca?tigat o mare popularitate. 2B / 95PS este unul dintre primii n?scu?i de dup? r?zboi care au un motor cu 6 cilindri. Din 1924, luxoasa serie Mercedes-Benz Typ 630 a fost lansat? cu un motor cu 6 cilindri ?i o putere de 140 CP. Death trap sau modelele 24, 110, 160 CP, au v?zut lumea in 1926. A primit acest nume datorit? vitezei sale de pan? la 145 km / h, iar motorul era de 6240 cmc cu ?ase cilindri. In 1928, cand Porsche a p?r?sit compania, a fost lansat? o nou? pereche de autoturisme sub numele de Mannheim 370 cu un motor cu 6 cilindri ?i un volum de 3.7 litri ?i un model pu?in mai puternic cu o unitate de putere cu opt cilindri cu un volum de 4.9 litri, care era Nurburg 500. In 1930, Mercedes-Benz 770 a ie?it de pe linia de asamblare; a fost numit ?i marele Mercedes cu o unitate de putere cu 200 cilindri de 8 de cai putere. 1931 a fost un an productiv pentru crearea de modele de ma?ini mici. modelul Mercedes 1170 a devenit faimos pentru motorul s?u puternic de 6 cilindri ?i 1692 cmc ?i echiparea a dou? ro?i din fa?? cu suspensie independent?. ?i in 1933 a fost lansat un tandem de Mercedes 200 de pasageri ?i un Mercedes 380 de curse cu motoare puternice de 2.0 ?i 3.8 litri. Modelul extrem a devenit mama Mercedes 500K in 1934. Ma?ina con?inea un motor de 5 litri, care a fost progenitorul Mercedes-Benz 540K in 1936. In 1946, a fost lansat modelul proiectat inainte de r?zboi, Mercedes 170U, care a fost in curand imbun?t??it de un motor diesel in curs de modernizare. Mercedes 180 din 1943 cu un design al caroseriei foarte neobi?nuit a ca?tigat, de asemenea, popularitate. Printre ma?inile sport au existat, de asemenea, o serie de ad?ugiri: in 1951 a fost lansat Mercedes 300S cu motor cu 6 cilindri ?i echipat cu un arbore cu came aerian, precum ?i faimosul Mercedes 300SL 1954, care a ca?tigat popularitate datorit? designului u?ilor in form? de arip? de pas?re. 1955 a fost lansarea decapotabilului compact Mercedes 190SL bugetar, cu o unitate de putere cu patru cilindri ?i un design atr?g?tor. Modelele 220, 220S, 220SE au creat o familie tan?r? de clas? mijlocie ?i au fost create in 1959 ?i de?ineau un nivel tehnic puternic. Suspensia independent? pe 4 ro?i, elegan?a caroseriei cu modific?ri ?i faruri ?i amploarea portbagajului au creat popularitatea acestei serii. 1963 a lansat Mercedes 600, care era capabil de viteze de pan? la 204 km / h. Pachetul include un motor V8 cu o capacitate de 250 CP, o cutie de viteze cu patru trepte. In 1968, modelele confortabile de clas? medie W114 ?i W115 au fost prezentate lumii. In 1972, clasa S se na?te intr-o nou? genera?ie. Proiectat de W116, care este renumit pentru c? este primul sistem de franare antiblocare, iar in 1979, incepe revolu?ionarul W126, proiectat de Bruno Sacco. Seria 460 consta din vehicule off-road, dintre care primul a v?zut lumea in 1980. Debutul ma?inii sportive revolu?ionare a avut loc in 1996 ?i a apar?inut clasei SLK. O caracteristic? a ma?inii, pe lang? caracteristicile tehnice, a fost un top convertibil, care a fost retras in portbagaj. Istoria m?rcii de automobile Mercedes-Benz In 1999, a fost prezentat? faimoasa ma?in? sport cu dou? locuri care participa la cursele F 1. A fost Mercedes Vision SLA Concept, iar in 2000, o completare printre SUV-uri, unul dintre modelele populare produse a fost clasa GL cu o capacitate de pan? la 9 persoane. Producatorul Mercedes a scos pe piata mai multe modele Mercedes X222, Mercedes V251, Mercedes W220, Mercedes A208, Mercedes C238, Mercedes O 550, Mercedes Travego, Mercedes C292, Mercedes R Class, Mercedes SLC, Mercedes CLC, Mercedes O 100, Mercedes V Class, Mercedes W447, Mercedes A205, Mercedes R171, Mercedes C204, Mercedes S202, Mercedes E Class, Mercedes R190, Mercedes C217, Mercedes C209, Mercedes SLK, Mercedes O500, Mercedes Sprinter, Mercedes GLC Class, Mercedes Citan, Mercedes S210, Mercedes GLK Class, Mercedes O 530, Mercedes W163, Mercedes C197, Mercedes W169, Mercedes X204, Mercedes X166, Mercedes O 405, Mercedes CLA, Mercedes Zetros, Mercedes MP3, Mercedes O330, Mercedes O530 GL, Mercedes R197, Mercedes W639, Mercedes W176, Mercedes X164, Mercedes W202, Mercedes S204, Mercedes R199, Mercedes O 407, Mercedes W204, Mercedes C253, Mercedes O 403, Mercedes Vaneo, Mercedes W212, Mercedes C257, Mercedes A238, Mercedes W205, Mercedes O 580, Mercedes C215, Mercedes C207, Mercedes X117, Mercedes R231, Mercedes X156, Mercedes W213, Mercedes A217, Mercedes W211, Mercedes SLS AMG, Mercedes SLR, Mercedes Atego, Mercedes W242, Mercedes X218, Mercedes G Class, Mercedes Integro, Mercedes Intouro, Mercedes Cito, Mercedes GLS Class, Mercedes Tourino, Mercedes S212, Mercedes SLS, Mercedes R172, Mercedes Capacity, Mercedes S213, Mercedes O 350, Mercedes S211, Mercedes GL Class, Mercedes C205, Mercedes R170, Mercedes GLA Class, Mercedes MP2, Mercedes C190, Mercedes OF Series, Mercedes R129, Mercedes M Class, Mercedes Viano, Mercedes W246, Mercedes CLS, Mercedes Actros, Mercedes AMG, Mercedes C218, Mercedes Arocs, Mercedes C Class, Mercedes B Class, Mercedes AMG GT, Mercedes SL, Mercedes Tourismo, Mercedes S205, Mercedes Conecto, Mercedes O 304, Mercedes Vario, Mercedes W245, Mercedes A207, Mercedes W221, Mercedes Citaro, Mercedes V222, Mercedes Atron, Mercedes W222Mercedes Antos, Mercedes C117, Mercedes W463, Mercedes R230, Mercedes C208, Mercedes O 520, Mercedes OH Series, Mercedes W251, Mercedes C219, Mercedes Accelo, Mercedes S203, Mercedes O 510, Mercedes Touro, Mercedes C216, Mercedes CLK, Mercedes Axor, Mercedes W210, Mercedes Unimog, Mercedes W164, Mercedes S Class, Mercedes W166, Mercedes Econic, Mercedes W168, Mercedes CL203, Mercedes O 345, Mercedes X253, Mercedes Vito, Mercedes X Class, Mercedes W461, Mercedes MP4, Mercedes GLE Class, Mercedes 415, Mercedes A209, Mercedes AClass, Mercedes W203 fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Avem in stoc Geam Mercedes X222, Geam Mercedes V251, Geam Mercedes W220, Geam Mercedes A208, Geam Mercedes C238, Geam Mercedes O 550, Geam Mercedes Travego, Geam Mercedes C292, Geam Mercedes R Class, Geam Mercedes SLC, Geam Mercedes CLC, Geam Mercedes O 100, Geam Mercedes V Class, Geam Mercedes W447, Geam Mercedes A205, Geam Mercedes R171, Geam Mercedes C204, Geam Mercedes S202, Geam Mercedes E Class, Geam Mercedes R190, Geam Mercedes C217, Geam Mercedes C209, Geam Mercedes SLK, Geam Mercedes O500, Geam Mercedes Sprinter, Geam Mercedes GLC Class, Geam Mercedes Citan, Geam Mercedes S210, Geam Mercedes GLK Class, Geam Mercedes O 530, Geam Mercedes W163, Geam Mercedes C197, Geam Mercedes W169, Geam Mercedes X204, Geam Mercedes X166, Geam Mercedes O 405, Geam Mercedes CLA, Geam Mercedes Zetros, Geam Mercedes MP3, Geam Mercedes O330, Geam Mercedes O530 GL, Geam Mercedes R197, Geam Mercedes W639, Geam Mercedes W176, Geam Mercedes X164, Geam Mercedes W202, Geam Mercedes S204, Geam Mercedes R199, Geam Mercedes O 407, Geam Mercedes W204, Geam Mercedes C253, Geam Mercedes O 403, Geam Mercedes Vaneo, Geam Mercedes W212, Geam Mercedes C257, Geam Mercedes A238, Geam Mercedes W205, Geam Mercedes O 580, Geam Mercedes C215, Geam Mercedes C207, Geam Mercedes X117, Geam Mercedes R231, Geam Mercedes X156, Geam Mercedes W213, Geam Mercedes A217, Geam Mercedes W211, Geam Mercedes SLS AMG, Geam Mercedes SLR, Geam Mercedes Atego, Geam Mercedes W242, Geam Mercedes X218, Geam Mercedes G Class, Geam Mercedes Integro, Geam Mercedes Intouro, Geam Mercedes Cito, Geam Mercedes GLS Class, Geam Mercedes Tourino, Geam Mercedes S212, Geam Mercedes SLS, Geam Mercedes R172, Geam Mercedes Capacity, Geam Mercedes S213, Geam Mercedes O 350, Geam Mercedes S211, Geam Mercedes GL Class, Geam Mercedes C205, Geam Mercedes R170, Geam Mercedes GLA Class, Geam Mercedes MP2, Geam Mercedes C190, Geam Mercedes OF Series, Geam Mercedes R129, Geam Mercedes M Class, Geam Mercedes Viano, Geam Mercedes W246, Geam Mercedes CLS, Geam Mercedes Actros, Geam Mercedes AMG, Geam Mercedes C218, Geam Mercedes Arocs, Geam Mercedes C Class, Geam Mercedes B Class, Geam Mercedes AMG GT, Geam Mercedes SL, Geam Mercedes Tourismo, Geam Mercedes S205, Geam Mercedes Conecto, Geam Mercedes O 304, Geam Mercedes Vario, Geam Mercedes W245, Geam Mercedes A207, Geam Mercedes W221, Geam Mercedes Citaro, Geam Mercedes V222, Geam Mercedes Atron, Geam Mercedes W222Geam Mercedes Antos, Geam Mercedes C117, Geam Mercedes W463, Geam Mercedes R230, Geam Mercedes C208, Geam Mercedes O 520, Geam Mercedes OH Series, Geam Mercedes W251, Geam Mercedes C219, Geam Mercedes Accelo, Geam Mercedes S203, Geam Mercedes O 510, Geam Mercedes Touro, Geam Mercedes C216, Geam Mercedes CLK, Geam Mercedes Axor, Geam Mercedes W210, Geam Mercedes Unimog, Geam Mercedes W164, Geam Mercedes S Class, Geam Mercedes W166, Geam Mercedes Econic, Geam Mercedes W168, Geam Mercedes CL203, Geam Mercedes O 345, Geam Mercedes X253, Geam Mercedes Vito, Geam Mercedes X Class, Geam Mercedes W461, Geam Mercedes MP4, Geam Mercedes GLE Class, Geam Mercedes 415, Geam Mercedes A209, Geam Mercedes AClass, Geam Mercedes W203 fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Inlocuirea (Montajul, Schimbarea) Parbrizului, Lunetei auto sau a Geamului auto se poate face in atelierul nostru, la domiciliu clientului sau in orice locatie aleasa de client in orice sector din Bucuresti Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6 si Ilfov.
Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate

Marci Parbize

Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate
Producatori de parbize, lunete si geamuri laterale

Producatori parbize

Producatori parbize

Prezentare video a marcii MERCEDES

Video Parbrize ieftine Bucuresti, Marci, Producatori

Ti-ai putea inchipui o masina fara geamuri? Cu siguranta nu! Chiar si masinile decapotabile au geamuri, dintr-un motiv cat se poate de simplu: pentru a oferi protectie. Atat parbrizele, cat si lunetele sau geamurile laterala ofera protectie in timpul rularii, ferindu-i pe pasageri de praf, pietre si alte pericole. Pe langa asta, un geam auto bine ales poate contribui la aerodinamica vehiculului. Oricat de bine ar fi construite insa, geamurile risca sa fie sparte. Chiar si geamurile auto ultra securizate pot ajunge sa aiba crapaturi si lovituri, in conditiile in care exista pericole la tot pasul: pietre, crengi, grindina, etc...Din fericire, inlocuirea unui geam nu este atat de dificila precum ti-ai inchipui.
Livram si montam geamuri auto direct la tine acasa
Daca ai un geam crapat sau spart, cea mai buna solutie pe care o ai la indemana este sa il inlocuiesti. In cazul in care circuli cu parbrizul crapat, spre exemplu, te expui unor riscuri inutile. Din fericire, inlocuirea parbrizului sau a celorlalte geamuri auto se face foarte usor. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne contactezi ( telefonic sau pe email), sa ne spui ce masina conduci si care este geamul cu probleme si sa ne astepti. Venim la tine cu geamul potrivit, oriunde ai fi in Bucuresti sau Ilfov.
Spre deosebire de service-urile clasice, in care ti-ai repara in mod normal masina, noi oferim o serie de avantaje:
- Venim la tine acasa, in asa fel incat sa nu iti asumi riscul de a conduce cu un geam crapat;
- Avem o varietate mare de geamuri auto. Indiferent de tipul de masina pe care il conduci si de vechimea ei, avem geamul potrivit. Colaboram doar cu branduri cunoscute precum KMKI Glass, Nord Glass sau Benson si Fuyao;
- Transportul geamului il facem noi, in asa fel incat sa ne asiguram ca ajunge in cea mai buna stare la destinatie. Desi ar fi mai ieftin si mai simplu sa apelam la companii de livrari, nu vrem sa ne asumam niciun risc;
- Venim oriunde, oricand. Chiar daca nu esti acasa, putem veni si te ajutam cu montarea geamului. In felul acesta poti economisi bani si timp, pierdute in mod normal atunci cand decizi sa mergi intr-un service auto;
- Geamurile pe care le comercializam inglobeaza toate tehnologiile moderne, in asa fle incat sa iti ofere confortul de care ai nevoie. Majoritatea masinilor moderne sunt echipate cu geamuri ce au senzori de ploaie, filtre UV sau tehnologii care ajuta la dezaburire. Comercializand doar geamuri produse de branduri mari, ne asiguram ca toate aceste dotari sunt incluse.
Cand au aparut geamurile auto?
Desi pare greu de crezut, primele automobile nu aveau geamuri. Pana in 1904, soferii si pasagerii nu erau protejati de geamuri. In cel mai bun caz, acestia purtau o casca de protectie sau ochelari care sa tina la distanta praful sau eventualele pietre.
In 1904 a aparut ideea unor geamuri de protectie montat in partea frontala a vehiculului. Parbrizul a fost o inovatie extrem de importanta, deoarece oferea un urias plus de confort. Din pacate, parbrizele din prima parte a secolului trecut nu erau tocmai sigure. Realizate din sticla normala, acestea riscau sa se sparga la orice tip de soc sii reprezentau un urias pericol pentru pasageri. Nu de putine ori, cioburile parbrizelor au ranit conducatorii auto. Pe langa faptul ca era periculos, acest parbriz era si extrem de scump, ceea ce il facea destul de rar pe strazi.
Popularitatea din ce in ce mai mare a geamurilor a dus la ieftinirea acestora. Astfel, in 1930 aproape toate autovehiculele aveau parbrize si multe dintrer ele au inceput sa aiba si geamuri laterale, lunete si sa fie acoperite. Confortul a crescut in mod considerabil iar producatorii au inceput sa fie preocupati de siguranta pasagerilor. Astfel, in 1927 a aparut primul geam care nu mai producea cioburi periculoase in momentul in care se spargeam. 7 ani mai tarziu, in 1934, geamul curbat a inceput sa fie din ce in ce mai popular iar din 1960 standardele de siguranta au inceput sa fie din ce in ce mai numeroase si mai interesante.
Astazi, toate geamurile auto sunt foarte rezistente in fata socurilor iar ideea de a se sparge in cioburi periculoase este inexistenta. Parbrizele sunt laminate si sunt formate din 3 straturi, in asa fel incat sa nu se sparga, in timp ce geamurile laterale sunt prelucrate termic, in asa fel incat atunci cand se sparg sa produca mii de cioburi micute, necontondente , care sa nu reprezinte niciun pericol pentru oameni.
Poti preveni uzura geamurilor?
Cel mai adesea nu. Este imposibil sa prevezi o ploaie cu grindina sau sa te feresti de pietrele aruncate de alte vehicule pe drum. Evident, poti incerca sa iti parchezi masina in locuri in care nu exista riscul sa cada crengi, poti evita drumurile pietruite sau poti sa iti cumperi un garaj.
De asemenea, poti incerca sa eviti slabirea geamurilor:
- Curata-le frecvent de praf;
- Nu tranti usile atunci cand le inchizi;
- Ridica stergatoarele atunci cand ninge;
- Foloseste intotdeauna stergatoare de foarte buna calitate.
Daca ai o problema cu parbrizul si trebuie sa fie inlocuit, poti sta linistit. Nu este nici pe departe o problema atat de grava precum ti-ai inchipui ca este ci se rezolva intr-un timp scurt. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa apelezi la noi.

Este aproape de neconceput un automobil fara geamuri.

Geamuri auto

Este aproape de neconceput un automobil fara geamuri. Chiar si vehiculele decapotabile au geamuri auto care protejeaza pasagerii de vant, nisip sau pietricele. Geamurile auto nu au fost dintotdeauna prezente pe masini, existand o perioada in care soferii erau nevoiti sa poarte casti petnru a se proteja. Dupa prima aparitie a lor insa, au evolua constant, ajungand sa aiba implementate o multime de tehnologii, care mai de care mai interesante. De regula, geamurile auto sunt simple si transparente, in asa fel incat sa poata oferi o vizibilitate cat mai buna. Exista si exceptii insa: geamuri echipate cu folii metalizate, cu folii vopsite sau cu diverse alte elemente care le dau culoare si asigura intimitate in interiorul masinii.
Care sunt principalele avantaje ale geamurilor auto?
Avantajele unui geam sunt evidente:
• Asigura protectie impotriva pericolelor de pe strada;
• Contribuie la obtinerea confortului termic;
• Izoleaza foarte bine zgomotul de pe drum;
• Asigura confort fizic, eliminand neplacerile cauzate de vant.
Care sunt dezavantajele geamurilor auto?
Unul dintre marile dezavantaje ale unui geam este faptul ca este casant. Din pacate, o simpla pietricica poate sa provoace pagube vizibile si sa genereze necesitatea inlocuirii geamului. Din fericire, geamurile folosite in ziua de astazi pentru automobile sunt puternic tehnologizate. Astfel, geamurile laterale sunt tratate termic, in asa fel incat daca se sparg sa o faca in mii de bucati necontondente, pentru a nu-i rani pe pasageri, in timp ce parbrizele sunt construite in mai multe straturi intre care exista folii de plastic, in asa fel incat socurile fizice sa nu faca altceva decat sa provoace crapaturi. Crapaturile pot fi si ele destul de periculoase, deoarece scad vizibilitatea si creeaza un disconfort estetic. Tocmai de aceea, in momentul in care descoperi ca geamul are o ciobitura sau o crapatura, cea mai buna decizie pe care o poti lua este aceea de a il inlocui.
Cum poti inlocui geamurile auto?
Inlocuirea unui geam poate sa para un proces scump si consumator de timp. Realitatea este alta, insa. Cu ajutorul echipei noastre, orice geam poate fi inlocuit intr-un timp foarte scurt, fara a exista niciun fel de probleme. Suntem o echipa care de-a lungul timpului a reusit sa acumuleze o experienta vasta in tot ceea ce inseamna geamuri auto si sa comercializeze o varietate mare de tipuri de geamuri. Daca ai un geam spart si te afli in zona Bucuresti sau Ilfov, il inlocuim fara probleme, direct la tine acasa. Avantajele pe care le oferim sunt numeroase:>
• Transportam geamurile pana la tine acasa si il montam in cel mai scurt timp. Ne asiguram ca transportul este facut corect, iar geamurile ajung la destinatie in cea mai buna stare. Montajul este facut de profesionisti cu o experienta vasta, asadar, sansele unor erori sunt aproape inexistente;>
• Comercializam doar geamuri de cea mai buna calitate. Comercializam geamuri de la producatori precum Pikington, Nordglass sau Benson, care echipeaza o multime de masini de pe mapamond si ofera garantia calitatii;>
• Oferim garantie pentru fiecare montaj pe care il realizam, in asa fel incat sa nu stai cu emotii atunci cand iesi la drum cu noul geam;>
• Ne asiguram ca pretul pe care il platesti este unul mai mult decat decent;>
• Indiferent ce tip de masina ai, gasim geamul potrivit pentru ea.>

Cateva lucruri interesante despre geamurile auto
Istorie

Geamurile auto au aparut abia in 1904, fiind simple bucati de sticla pozitionate in partea frontala a masinii. Pana atunci, automobilele circulau fara niciun fel de protectie frontala iar o astfel de solutie a fost primita foarte bine. Este adevarat ca riscurile pe care si le asumau soferrii in cazul in care geamurile aveau sa se sparga era mare, insa acest lucru aproape ca nu conta in fata confortului pe care un simplu geam il putea oferi. Neajunsul major pe care il resimteau soferii era dat de pret, care nu era tocmai accesibil. Dorinta lor de a avea geamuri auto a facut producatorii sa gaseasca solutii pentru a le face mai ieftine. De asemenea, s-a incercat constant gasirea unor solutii pentru siguranta pasagerilor. Din 1920, toate geamurile erau echipate cu parbriz si majoritatea aveau lunete, geamuri laterale si plafon. Este anul in care multe dintre pericolele de pe strazi ( praf, pietre, crengi, vant, etc ) au fost anihilate. Preocuparea de a imbunatati geamurile a dat nastere unui numar mare de inovatii. Astfel, in 1927 a aparut geamul laminat, in 1934 a aparut geamul curbat care crestea foarte mult aerodinamica masinii iar din 1960 au inceput sa fie introduse diverse standarde de siguranta. Astazi, un geam auto este echipat cu tot felul de senzori, nu este pericol pentru pasageri si este gandit in asa fel incat sa reziste cat mai mult.
Achizitie
Pentru a achizitiona un geam auto de buna calitate trebuie, in primul rand, sa te asiguri ca producatorul este de incredere. Ulterior, este bine sa descoperi inscriptiile de pe geam. Orice geam de calitate ar trebui sa aiba inscriptionat un cod de tip EU II, EU III, care spune daca geamul este ramforsat, cum transmite lumina, unde a fost produs, etc. Pe langa achizitie, conteaza foarte mult si montajul. Asigura-te, asadar, ca persoana care iti monteaza geamul are experienta.
Protectie
Nu poti preveni situatiile neplacute, in care grindina sau o creanga cazuta din copac iti sparge geamul. Ceea ce poti face este sa eviti sa parchezi masina in locuri periculoase, sa speli intotdeauna geamul cu solutii speciale, sa eviti trantirea usii si sa folosesti doar stergatoare de buna calitate, care nu zgarie. Micile detalii pot creste durata de viata a geamului tau, oferindu-ti confortul de care ai nevoie atunci cand mergi cu masina.