Geamuri auto Nissan Ieftine Bucuresti

Geamuri auto Nissan ieftine

Geamuri auto Nissan ieftine

Comercializam, livram si montam la domiciliul clientului, in Bucuresti si Ilfov o gama larga de geamuri auto ieftine pentru marca Nissan

Nissan Motor Company Ltd, de obicei redus? la Nissan, este un produc?tor japonez multina?ional de autoturisme cu sediul in Nishi -ku, Yokohama. Compania i?i vinde autoturismele sub Nissan, Infiniti ?i Datsunbrands cu produse de tuning de performan??, denumite Nismo. Compania i?i urm?re?te numele in Nissan zaibatsu, denumit acum Nissan Group. Din 1999, Nissan a f?cut parte din Alian?a Renault-Nissan-Mitsubishi, un parteneriat intre Nissan din Japonia, Mitsubishi Motors din Japonia ?i Renault din Fran?a. In 2013, Renault de?ine o cot? de vot de 43,4% in Nissan, in timp ce Nissan de?ine o participa?ie de 15% f?r? drept de vot la Renault. Din 2009 pan? in 2017, Carlos Ghosn a fost CEO al ambelor companii. In februarie 2017, Ghosn a anun?at c? va demisiona in func?ia de CEO al Nissan la 1 aprilie 2017, r?manand in acela?i timp pre?edinte al companiei. In 2013, Nissan a fost al ?aselea cel mai mare produc?tor de automobile din lume, dup? Toyota, General Motors, Grupul Volkswagen, Hyundai Motor Group ?i Ford. Luate impreun?, Alian?a Renault-Nissan va fi al patrulea cel mai mare produc?tor de automobile din lume. Nissan este principalul brand japonez in China, Rusia ?i Mexic. In 2014, Nissan a fost cel mai mare produc?tor de automobile din America de Nord. Nissan este cel mai mare produc?tor de vehicule electrice din lume, cu vanz?ri globale de peste 275.000 de vehicule electrice, incepand cu mijlocul lunii decembrie 2016. Cel mai bine vandut vehicul al fabricantului de automobile este Nissan Leaf, o ma?in? electric? ?i cea mai bine vandut? ma?in? electric? de ultim? genera?ie din istorie; mai mult de 300.000 au fost vandute la nivel mondial in ianuarie 2018. In ianuarie 2018, CEO-ul Nissan Hiroto Saikawa a anun?at c? toate vehiculele Infiniti lansate incepand din 2021 vor fi vehicule hibride sau vehicule electrice. Nissan Este o companie japonez? de produc?ie de ma?ini. Sediul central este situat in Tokyo. Acesta ocup? un loc prioritar in industria auto ?i este unul dintre cei trei lideri din industria auto japonez? dup? aceea Toyota... Domeniul de activitate este divers: de la autoturisme la b?rci cu motor ?i sateli?i de comunica?ii. Apari?ia unei corpora?ii uria?e in acest moment nu a fost stabil? de-a lungul istoriei. Schimbare constant? a proprietarilor, reorganiz?ri ?i diverse modific?ri ale denumirii m?rcii. Ins??i funda?ia a avut loc in procesul de reorganizare a dou? companii japoneze in 1925: Kwaishinsha Co., a c?rei specificitate era produc?ia de ma?ini Dat ?i Jitsuo Jidosha Co, care a mo?tenit elementele numelui celei de-a doua, noua companie a fost numit? Dat Jidosha Seizo, primul cuvant al c?ruia denot? marca de ma?ini produse. In 1931 compania a devenit una dintre diviziile Tobata Casting fondate de Yoshisuke Aikawa. Dar a fost chiar procesul de dezvoltare pe care compania l-a primit in 1933, cand Yoshisuke Ayukawa a devenit proprietar. ?i in 1934 numele a fost schimbat in recunoscutul Nissan Motor Co. A fost creat? o fabric? imens? de fabricare a ma?inilor, dar priza a fost c? tan?ra companie nu avea experien?? ?i tehnologie pentru a-?i produce propria produc?ie. Ayukawa a cerut ajutorul partenerului. Prima cooperare cu General Motors a e?uat din cauza interdic?iei impuse de autorit??ile japoneze. Ayukawa a semnat un acord de cooperare cu americanul William Gorham, care in curand a preluat func?ia de designer ?ef al m?rcii de automobile Dat ?i pu?in mai tarziu, Nissan. Gorham a oferit o asisten?? extraordinar?, cump?rand de la o companie american? in pragul falimentului ?i oferind Nissan echipamentul tehnic necesar ?i angaja?ii de inalt? calitate. Produc?ia Nissan a inceput in curand. Dar primele ma?ini ?i-au f?cut lansarea sub numele Datsun (dar lansarea acestui brand a fost produs? pan? in 1984), in 1934 a ar?tat lumii Nissanocarul, care a ca?tigat titlul de model bugetar. A existat o modernizare a procesului tehnologic, s-au inregistrat progrese tehnice in unele momente de produc?ie ale schimb?rii de la manopera la mecanic?. 1935 a f?cut compania faimoas? odat? cu lansarea modelului Datsun 14. A fost prima ma?in? a companiei produse cu o caroserie sedan, iar pe capot? era o miniatur? a unui iepure metalic s?rit. Ideea din spatele acestei cifre echivaleaz? cu viteza mare a ma?inii. (Pentru acele vremuri, 80 km / h era considerat o vitez? extrem de mare). Compania a intrat pe pia?a interna?ional? ?i exportul de ma?ini a fost realizat in ??rile din Asia ?i America. Iar la inceputul celui de-al doilea r?zboi mondial, compania producea deja peste 10 mii de autoturisme. In timpul r?zboiului, vectorul produc?iei s-a schimbat, mai degrab? a devenit divers: de la autoturisme obi?nuite la camioane militare, in plus, compania a produs ?i unit??i electrice pentru avia?ia armatei 1943 noi schimb?ri: compania s-a extins odat? cu deschiderea unei alte uzine ?i a fost denumit? acum Nissan Industrii grele. Fabricile companiei nu au sim?it in mod deosebit povara grea a r?zboiului ?i au r?mas intacte, dar partea de produc?ie, o parte destul de bun? a echipamentului, a fost confiscat? in timpul ocupa?iei timp de aproape 10 ani, ceea ce a afectat in special produc?ia. Astfel, multe intreprinderi care au semnat contracte cu o companie de vanz?ri auto le-au rupt ?i au incheiat noi cu Toyota. Din 1949, revenirea la vechea denumire a companiei a fost caracteristic?. Din 1947, Nissan ?i-a rec?p?tat cea mai mare parte a for?ei sale ?i a reluat produc?ia de autoturisme Datsun ?i, de la inceputul anilor 1950, compania ?i-a aprofundat activ c?utarea de noi tehnologii de produc?ie ?i ca?iva ani mai tarziu a fost semnat un contract cu Austin Motor Co., care la randul s?u a contribuit la lansarea primului Austin in 1953. ?i cu doi ani mai devreme, a fost produs primul vehicul off-road cu trac?iune integral?, Patrol. Versiunea actualizat? a SUV-ului a fost in curand popular? in ONU. Datsun Bluebird a fost o adev?rat? descoperire in 1958. Compania a fost prima dintre toate celelalte companii japoneze care a introdus frane fa?? asistate de putere. La inceputul anilor 60 a introdus compania pe pie?ele interna?ionale, devenind Nissan Datsun 240 Z, o ma?in? sport lansat? cu un an mai devreme, prima din clasa sa in ceea ce prive?te vanz?rile pe pia??, in special pe pia?a SUA. Cea mai mare ma?in? din industria auto japonez?, cu o capacitate de pan? la 8 persoane, a fost Nissan Cendric din 1969. Spa?iul cabinei, unitatea de putere diesel, designul ma?inii au dus la o mare cerere pentru model. De asemenea, acest model a fost actualizat in viitor. In 1966, s-a f?cut o alt? reorganizare cu Prince Motor Company. Fuziunea a jucat un rol important in dezvoltarea calific?rilor ?i s-a reflectat intr-o produc?ie ?i mai imbun?t??it?. Nissan President este prima limuzin? lansat? in 1965. Din numele in sine este clar c? ma?ina era de lux ?i destinat? persoanelor care de?ineau func?ii de conducere privilegiate. Legenda automobilului companiei japoneze a devenit 240 Z din 1969, care a ca?tigat in curand titlul de ma?in? cea mai bine vandut? din lume. Peste jum?tate de milion s-au vandut in 10 ani. In 1983, a fost lansat primul Datsun cu o camionet? ?i in acela?i an Nissan Motor a decis s? nu mai foloseasc? marca Datsun, deoarece marca Nissan era aproape de nerecunoscut la nivel interna?ional. 1989 a fost anul deschiderii sucursalelor Nissan in alte ??ri, in principal in Statele Unite, pentru lansarea clasei de lux Nissan. O filial? a fost infiin?at? in Olanda. Datorit? dificult??ilor financiare colosale datorate imprumuturilor permanente, in 1999 sa format o alian?? cu Renaultcare a cump?rat o participa?ie de control in companie. Tandemul a fost denumit Alian?a Renault Nassan. In ca?iva ani, Nissan a introdus prima sa ma?in? electric?, Nissan Leaf, in lume. Ast?zi compania este considerat? unul dintre liderii din industria auto, ocupand locul al doilea dup? Toyota in industria auto japonez?. Are un num?r imens de sucursale ?i filiale din intreaga lume. Din 1943-1945 a ocupat func?ia de deputat in Parlamentul Imperial al Japoniei. Arestat de ocupa?ia american? dup? al doilea r?zboi mondial pentru crime grave de r?zboi. In curand a fost eliberat ?i a preluat din nou locul de deputat in Japonia in perioada 1953-1959. Ayukawa a murit in iarna anului 1967 la Tokyo, la varsta de 86 de ani. Sigla Nissan este una dintre cele mai recunoscute. Gradientul culorilor gri ?i argintiu transmite laconic perfec?iune ?i rafinament. Emblema in sine const? in numele companiei cu un cerc in jurul ei. Dar acesta nu este doar un cerc obi?nuit, ci con?ine o idee care simbolizeaz? soarele r?s?rit. Ini?ial, adancindu-se in istorie, emblema ar?ta aproape la fel, doar intr-o versiune colorat? a combina?iilor de ro?u ?i albastru. Ro?ul era rotunjimea, care simboliza soarele, iar albastrul era dreptunghiul cu inscrip?ia, inscris? in acest cerc, simbolizand cerul. In 2020, designul a fost rafinat, aducand mai mult minimalism. Prima ma?in? sub aceast? marc? a fost lansat? in 1934. A fost un Nissanocar buget, ca?tigand titlul de eficien?? ?i fiabilitate. Designul original ?i viteza de pan? la 75 km / h au f?cut ma?ina un model destul de bun. In 1939 a avut loc o extindere a gamei de modele, care a fost completat? cu tipul 70, intrand in posesia titlului de ma?in? mare, autobuzul ?i duba de tip 80 ?i tip 90, care aveau o capacitate de inc?rcare bun?. Modelul ma?inii mari avea o caroserie sedan de o?el, precum ?i lansare in dou? clase simultan: lux ?i standard. Ea ?i-a ca?tigat telefonul datorit? spa?iozit??ii cabinei. Dup? stagnarea provocat? de al doilea r?zboi mondial, legendarul Patrol a fost eliberat in 1951. Primul SUV al companiei cu trac?iune integral? ?i o unitate de putere cu 6 cilindri cu un volum de 3.7 litri. Versiunile actualizate ale modelului au fost produse de-a lungul mai multor genera?ii. 1960 a debutat cu Nissan Cendric drept cea mai mare ma?in?. Prima ma?in? cu o caroserie monococ? cu un interior spa?ios ?i o capacitate de 6 persoane a fost echipat? cu un motor diesel. A doua versiune a modelului avea o capacitate de pan? la 8 persoane, iar designul caroseriei a fost proiectat de Pininfarina. Cinci ani mai tarziu, a fost lansat? prima limuzin? a companiei Nissan President, care a fost utilizat? doar in stratul de serviciu al societ??ii. Dimensiunile colosale, spa?iul cabinei ?i, in viitorul apropiat, echiparea cu un sistem de franare antiblocare au fost foarte populare in randul mini?trilor ?i chiar al pre?edin?ilor din diferite ??ri. ?i un an mai tarziu, a debutat Prince R380, avand caracteristici de mare vitez?, luand unul dintre premiile din cursele de la nivel cu Porsche. Vehiculul experimental de siguran?? este o alt? inova?ie ?i realizare Nissan. A fost o ma?in? experimental? de inalt? securitate construit? in 1971. A fost ideea unei ma?ini ecologice. In 1990, lumea a v?zut modelul Primera, produs in trei corpuri: sedan, liftback ?i break. ?i cinci ani mai tarziu, incepe eliberarea lui Almera. 2006 deschide lumea legendarului SUV Qashqai, ale c?rui vanz?ri au fost total uria?e, aceast? ma?in? avea o cerere special? in Rusia, iar din 2014 a ap?rut un model de a doua genera?ie. Prima ma?in? electric? Leaf a debutat in 2010. Autovehiculul cu cinci u?i, cu consum redus de energie, a ca?tigat popularitate masiv? pe pie?e ?i a ca?tigat numeroase premii. Producatorul Nissan a scos pe piata mai multe modele Nissan Leaf, Nissan Maxima, Nissan GT R, Nissan Patrol, Nissan Pulsar, Nissan Juke, Nissan Kubistar, Nissan Serena, Nissan Pixo, Nissan Pick Up, Nissan NT400, Nissan Primera, Nissan Evalia, Nissan Pathfinder, Nissan 370, Nissan Murano, Nissan NV200, Nissan Seren, Nissan 350, Nissan Interstar, Nissan 300, Nissan Atleon, Nissan Eco T, Nissan Vanette, Nissan NV400, Nissan Cabstar, Nissan Cube, Nissan NV300, Nissan NP300, Nissan X Trial, Nissan Almera, Nissan Sunny, Nissan L Serie, Nissan Navara, Nissan Silvia, Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan NT500, Nissan Micra, Nissan Note, Nissan Tiida, Nissan Trade, Nissan Primastar fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Avem in stoc Geam Nissan Leaf, Geam Nissan Maxima, Geam Nissan GT R, Geam Nissan Patrol, Geam Nissan Pulsar, Geam Nissan Juke, Geam Nissan Kubistar, Geam Nissan Serena, Geam Nissan Pixo, Geam Nissan Pick Up, Geam Nissan NT400, Geam Nissan Primera, Geam Nissan Evalia, Geam Nissan Pathfinder, Geam Nissan 370, Geam Nissan Murano, Geam Nissan NV200, Geam Nissan Seren, Geam Nissan 350, Geam Nissan Interstar, Geam Nissan 300, Geam Nissan Atleon, Geam Nissan Eco T, Geam Nissan Vanette, Geam Nissan NV400, Geam Nissan Cabstar, Geam Nissan Cube, Geam Nissan NV300, Geam Nissan NP300, Geam Nissan X Trial, Geam Nissan Almera, Geam Nissan Sunny, Geam Nissan L Serie, Geam Nissan Navara, Geam Nissan Silvia, Geam Nissan Terrano, Geam Nissan Qashqai, Geam Nissan NT500, Geam Nissan Micra, Geam Nissan Note, Geam Nissan Tiida, Geam Nissan Trade, Geam Nissan Primastar fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Inlocuirea (Montajul, Schimbarea) Parbrizului, Lunetei auto sau a Geamului auto se poate face in atelierul nostru, la domiciliu clientului sau in orice locatie aleasa de client in orice sector din Bucuresti Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6 si Ilfov.
Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate

Marci Parbize

Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate
Producatori de parbize, lunete si geamuri laterale

Producatori parbize

Producatori parbize

Prezentare video a marcii NISSAN

Video Parbrize ieftine Bucuresti, Marci, Producatori

Ti-ai putea inchipui o masina fara geamuri? Cu siguranta nu! Chiar si masinile decapotabile au geamuri, dintr-un motiv cat se poate de simplu: pentru a oferi protectie. Atat parbrizele, cat si lunetele sau geamurile laterala ofera protectie in timpul rularii, ferindu-i pe pasageri de praf, pietre si alte pericole. Pe langa asta, un geam auto bine ales poate contribui la aerodinamica vehiculului. Oricat de bine ar fi construite insa, geamurile risca sa fie sparte. Chiar si geamurile auto ultra securizate pot ajunge sa aiba crapaturi si lovituri, in conditiile in care exista pericole la tot pasul: pietre, crengi, grindina, etc...Din fericire, inlocuirea unui geam nu este atat de dificila precum ti-ai inchipui.
Livram si montam geamuri auto direct la tine acasa
Daca ai un geam crapat sau spart, cea mai buna solutie pe care o ai la indemana este sa il inlocuiesti. In cazul in care circuli cu parbrizul crapat, spre exemplu, te expui unor riscuri inutile. Din fericire, inlocuirea parbrizului sau a celorlalte geamuri auto se face foarte usor. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne contactezi ( telefonic sau pe email), sa ne spui ce masina conduci si care este geamul cu probleme si sa ne astepti. Venim la tine cu geamul potrivit, oriunde ai fi in Bucuresti sau Ilfov.
Spre deosebire de service-urile clasice, in care ti-ai repara in mod normal masina, noi oferim o serie de avantaje:
- Venim la tine acasa, in asa fel incat sa nu iti asumi riscul de a conduce cu un geam crapat;
- Avem o varietate mare de geamuri auto. Indiferent de tipul de masina pe care il conduci si de vechimea ei, avem geamul potrivit. Colaboram doar cu branduri cunoscute precum KMKI Glass, Nord Glass sau Benson si Fuyao;
- Transportul geamului il facem noi, in asa fel incat sa ne asiguram ca ajunge in cea mai buna stare la destinatie. Desi ar fi mai ieftin si mai simplu sa apelam la companii de livrari, nu vrem sa ne asumam niciun risc;
- Venim oriunde, oricand. Chiar daca nu esti acasa, putem veni si te ajutam cu montarea geamului. In felul acesta poti economisi bani si timp, pierdute in mod normal atunci cand decizi sa mergi intr-un service auto;
- Geamurile pe care le comercializam inglobeaza toate tehnologiile moderne, in asa fle incat sa iti ofere confortul de care ai nevoie. Majoritatea masinilor moderne sunt echipate cu geamuri ce au senzori de ploaie, filtre UV sau tehnologii care ajuta la dezaburire. Comercializand doar geamuri produse de branduri mari, ne asiguram ca toate aceste dotari sunt incluse.
Cand au aparut geamurile auto?
Desi pare greu de crezut, primele automobile nu aveau geamuri. Pana in 1904, soferii si pasagerii nu erau protejati de geamuri. In cel mai bun caz, acestia purtau o casca de protectie sau ochelari care sa tina la distanta praful sau eventualele pietre.
In 1904 a aparut ideea unor geamuri de protectie montat in partea frontala a vehiculului. Parbrizul a fost o inovatie extrem de importanta, deoarece oferea un urias plus de confort. Din pacate, parbrizele din prima parte a secolului trecut nu erau tocmai sigure. Realizate din sticla normala, acestea riscau sa se sparga la orice tip de soc sii reprezentau un urias pericol pentru pasageri. Nu de putine ori, cioburile parbrizelor au ranit conducatorii auto. Pe langa faptul ca era periculos, acest parbriz era si extrem de scump, ceea ce il facea destul de rar pe strazi.
Popularitatea din ce in ce mai mare a geamurilor a dus la ieftinirea acestora. Astfel, in 1930 aproape toate autovehiculele aveau parbrize si multe dintrer ele au inceput sa aiba si geamuri laterale, lunete si sa fie acoperite. Confortul a crescut in mod considerabil iar producatorii au inceput sa fie preocupati de siguranta pasagerilor. Astfel, in 1927 a aparut primul geam care nu mai producea cioburi periculoase in momentul in care se spargeam. 7 ani mai tarziu, in 1934, geamul curbat a inceput sa fie din ce in ce mai popular iar din 1960 standardele de siguranta au inceput sa fie din ce in ce mai numeroase si mai interesante.
Astazi, toate geamurile auto sunt foarte rezistente in fata socurilor iar ideea de a se sparge in cioburi periculoase este inexistenta. Parbrizele sunt laminate si sunt formate din 3 straturi, in asa fel incat sa nu se sparga, in timp ce geamurile laterale sunt prelucrate termic, in asa fel incat atunci cand se sparg sa produca mii de cioburi micute, necontondente , care sa nu reprezinte niciun pericol pentru oameni.
Poti preveni uzura geamurilor?
Cel mai adesea nu. Este imposibil sa prevezi o ploaie cu grindina sau sa te feresti de pietrele aruncate de alte vehicule pe drum. Evident, poti incerca sa iti parchezi masina in locuri in care nu exista riscul sa cada crengi, poti evita drumurile pietruite sau poti sa iti cumperi un garaj.
De asemenea, poti incerca sa eviti slabirea geamurilor:
- Curata-le frecvent de praf;
- Nu tranti usile atunci cand le inchizi;
- Ridica stergatoarele atunci cand ninge;
- Foloseste intotdeauna stergatoare de foarte buna calitate.
Daca ai o problema cu parbrizul si trebuie sa fie inlocuit, poti sta linistit. Nu este nici pe departe o problema atat de grava precum ti-ai inchipui ca este ci se rezolva intr-un timp scurt. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa apelezi la noi.

Este aproape de neconceput un automobil fara geamuri.

Geamuri auto

Este aproape de neconceput un automobil fara geamuri. Chiar si vehiculele decapotabile au geamuri auto care protejeaza pasagerii de vant, nisip sau pietricele. Geamurile auto nu au fost dintotdeauna prezente pe masini, existand o perioada in care soferii erau nevoiti sa poarte casti petnru a se proteja. Dupa prima aparitie a lor insa, au evolua constant, ajungand sa aiba implementate o multime de tehnologii, care mai de care mai interesante. De regula, geamurile auto sunt simple si transparente, in asa fel incat sa poata oferi o vizibilitate cat mai buna. Exista si exceptii insa: geamuri echipate cu folii metalizate, cu folii vopsite sau cu diverse alte elemente care le dau culoare si asigura intimitate in interiorul masinii.
Care sunt principalele avantaje ale geamurilor auto?
Avantajele unui geam sunt evidente:
• Asigura protectie impotriva pericolelor de pe strada;
• Contribuie la obtinerea confortului termic;
• Izoleaza foarte bine zgomotul de pe drum;
• Asigura confort fizic, eliminand neplacerile cauzate de vant.
Care sunt dezavantajele geamurilor auto?
Unul dintre marile dezavantaje ale unui geam este faptul ca este casant. Din pacate, o simpla pietricica poate sa provoace pagube vizibile si sa genereze necesitatea inlocuirii geamului. Din fericire, geamurile folosite in ziua de astazi pentru automobile sunt puternic tehnologizate. Astfel, geamurile laterale sunt tratate termic, in asa fel incat daca se sparg sa o faca in mii de bucati necontondente, pentru a nu-i rani pe pasageri, in timp ce parbrizele sunt construite in mai multe straturi intre care exista folii de plastic, in asa fel incat socurile fizice sa nu faca altceva decat sa provoace crapaturi. Crapaturile pot fi si ele destul de periculoase, deoarece scad vizibilitatea si creeaza un disconfort estetic. Tocmai de aceea, in momentul in care descoperi ca geamul are o ciobitura sau o crapatura, cea mai buna decizie pe care o poti lua este aceea de a il inlocui.
Cum poti inlocui geamurile auto?
Inlocuirea unui geam poate sa para un proces scump si consumator de timp. Realitatea este alta, insa. Cu ajutorul echipei noastre, orice geam poate fi inlocuit intr-un timp foarte scurt, fara a exista niciun fel de probleme. Suntem o echipa care de-a lungul timpului a reusit sa acumuleze o experienta vasta in tot ceea ce inseamna geamuri auto si sa comercializeze o varietate mare de tipuri de geamuri. Daca ai un geam spart si te afli in zona Bucuresti sau Ilfov, il inlocuim fara probleme, direct la tine acasa. Avantajele pe care le oferim sunt numeroase:>
• Transportam geamurile pana la tine acasa si il montam in cel mai scurt timp. Ne asiguram ca transportul este facut corect, iar geamurile ajung la destinatie in cea mai buna stare. Montajul este facut de profesionisti cu o experienta vasta, asadar, sansele unor erori sunt aproape inexistente;>
• Comercializam doar geamuri de cea mai buna calitate. Comercializam geamuri de la producatori precum Pikington, Nordglass sau Benson, care echipeaza o multime de masini de pe mapamond si ofera garantia calitatii;>
• Oferim garantie pentru fiecare montaj pe care il realizam, in asa fel incat sa nu stai cu emotii atunci cand iesi la drum cu noul geam;>
• Ne asiguram ca pretul pe care il platesti este unul mai mult decat decent;>
• Indiferent ce tip de masina ai, gasim geamul potrivit pentru ea.>

Cateva lucruri interesante despre geamurile auto
Istorie

Geamurile auto au aparut abia in 1904, fiind simple bucati de sticla pozitionate in partea frontala a masinii. Pana atunci, automobilele circulau fara niciun fel de protectie frontala iar o astfel de solutie a fost primita foarte bine. Este adevarat ca riscurile pe care si le asumau soferrii in cazul in care geamurile aveau sa se sparga era mare, insa acest lucru aproape ca nu conta in fata confortului pe care un simplu geam il putea oferi. Neajunsul major pe care il resimteau soferii era dat de pret, care nu era tocmai accesibil. Dorinta lor de a avea geamuri auto a facut producatorii sa gaseasca solutii pentru a le face mai ieftine. De asemenea, s-a incercat constant gasirea unor solutii pentru siguranta pasagerilor. Din 1920, toate geamurile erau echipate cu parbriz si majoritatea aveau lunete, geamuri laterale si plafon. Este anul in care multe dintre pericolele de pe strazi ( praf, pietre, crengi, vant, etc ) au fost anihilate. Preocuparea de a imbunatati geamurile a dat nastere unui numar mare de inovatii. Astfel, in 1927 a aparut geamul laminat, in 1934 a aparut geamul curbat care crestea foarte mult aerodinamica masinii iar din 1960 au inceput sa fie introduse diverse standarde de siguranta. Astazi, un geam auto este echipat cu tot felul de senzori, nu este pericol pentru pasageri si este gandit in asa fel incat sa reziste cat mai mult.
Achizitie
Pentru a achizitiona un geam auto de buna calitate trebuie, in primul rand, sa te asiguri ca producatorul este de incredere. Ulterior, este bine sa descoperi inscriptiile de pe geam. Orice geam de calitate ar trebui sa aiba inscriptionat un cod de tip EU II, EU III, care spune daca geamul este ramforsat, cum transmite lumina, unde a fost produs, etc. Pe langa achizitie, conteaza foarte mult si montajul. Asigura-te, asadar, ca persoana care iti monteaza geamul are experienta.
Protectie
Nu poti preveni situatiile neplacute, in care grindina sau o creanga cazuta din copac iti sparge geamul. Ceea ce poti face este sa eviti sa parchezi masina in locuri periculoase, sa speli intotdeauna geamul cu solutii speciale, sa eviti trantirea usii si sa folosesti doar stergatoare de buna calitate, care nu zgarie. Micile detalii pot creste durata de viata a geamului tau, oferindu-ti confortul de care ai nevoie atunci cand mergi cu masina.