Lunete Maserati Ieftine Bucuresti

Lunete Maserati ieftine

Lunete Maserati ieftine

Comercializam, livram si montam la domiciliul clientului, in Bucuresti si Ilfov o gama larga de lunete ieftine pentru marca Maserati

Maserati este un constructor de ma?ini de lux italian, care a fost fondat pe 1 decembrie 1914 in Bologna. Sediul companiei este acum in Modena, iar emblema ei este un trident. Este de?inut de gigantul italian Fiat S.p.A. din 1993. In interiorul Grupului Fiat, Maserati a fost la inceput asociat cu Ferrari S.p.A., dar mai recent a devenit parte a grupului de ma?ini sport Alfa Romeo. Fra?ii Maserati, Alfieri, Bindo, Carlo, Ettore ?i Ernesto au fost to?i implica?i in construc?ia de automobile in secolul XX. Alfieri, Bindo ?i Ernesto au construit ma?ini de Grand Prix de 2 litri pentru Diatto. In 1926, Diatto a suspendat produc?ia de ma?ini de curse, acest lucru ducand la creare primului Maserati ?i crearea companiei Maserati. Unul dintre primele Maseratiuri conduse de Alfieri, a ca?tigat Targa Florio din 1926. Maserati a inceput s? produc? ma?ini cu 4, 6, 8, 16 cilindri. Mario, un artist, este considerat cel care ar fi conceput emblema trident, avand ca inspira?ie Fontana del Nettuno din Bologna. Alfieri Maserati a murit in 1932, dar al?i trei fra?i, Bindo, Ernesto ?i Ettore, au ?inut firma in via??, construind ma?ini care au ca?tigat curse. Compania auto italiana Maserati este specializat in produc?ia de ma?ini sport cu un aspect spectaculos, design original ?i caracteristici tehnice excelente. Compania face parte din una dintre cele mai mari corpora?ii auto din lume FIAT. Dac? multe m?rci de ma?ini au fost create prin implementarea ideilor unei singure persoane, atunci acest lucru nu se poate spune despre Maserati. La urma urmei, compania este rezultatul muncii mai multor fra?i, fiecare dintre care ?i-a adus propria contribu?ie individual? la dezvoltarea acesteia. Marca de ma?ini Maserati este auzit? de mul?i ?i este asociat? cu ma?ini premium, cu ma?ini de curse frumoase ?i neobi?nuite. Istoria apari?iei ?i dezvolt?rii companiei este interesant?. Viitorii fondatori ai companiei de automobile Maserati s-au n?scut in familia lui Rudolfo ?i Carolina Maserati. Familia a avut ?apte copii, dar unul dintre copii a murit in copil?rie. ?ase fra?i Carlo, Bindo, Alfieri, Mario, Ettore ?i Ernesto au devenit fondatorii produc?torului auto italian, al c?rui nume este cunoscut ?i recunoscut de toat? lumea ast?zi. Ideea de a crea ma?ini i-a venit in minte fratelui s?u mai mare Carlo. El a avut experien?a necesar? pentru aceasta, datorit? dezvolt?rii motoarelor de avia?ie. Ii pl?cea ?i cursele de ma?ini ?i a decis s?-?i combine cele dou? hobby-uri impreun?. El a vrut s? in?eleag? mai bine capacit??ile tehnice ale ma?inilor de curse, limitele acestora. Carlo a fost implicat personal in curse ?i a avut o problem? cu sistemul de aprindere. Apoi a decis s? investigheze ?i s? elimine cauzele acestor avarii. In acest timp a lucrat pentru Junior, dar a renun?at dup? curs?. Impreun? cu Ettore, au investit in achizi?ionarea unei fabrici mici ?i au inceput s? inlocuiasc? sistemele de aprindere de joas? tensiune cu cele de inalt? tensiune. Carlo a visat s?-?i creeze propria ma?in? de curse, dar in 1910 nu a putut s?-?i realizeze planul din cauza bolilor ?i a mor?ii. Fra?ii au luat cu greu pierderea lui Carlo, dar au decis s?-?i pun? in aplicare planul. In 1914, a fost fondat? compania Officine Alfieri Maserati, iar Alfieri a fost angajat? in crearea sa. Mario a preluat designul logo-ului, care a devenit tridentul. Noua companie a inceput s? fabrice ma?ini, motoare ?i bujii. La inceput, ideea fra?ilor era mai mult ca crearea unui atelier pentru ma?ini, unde s? poat? fi imbun?t??ite, schimbate furculi?a extern? sau mai bine echipate. Pilotii erau interesa?i de astfel de servicii, iar fra?ii Maserati in?i?i nu erau indiferen?i la curse. Ernesto a alergat personal intr-o ma?in? cu un motor construit dintr-o jum?tate de motor de aeronav?. Mai tarziu, fra?ii au primit ordinul de a crea un motor pentru o ma?in? de curse. Ace?tia au fost primii pa?i pentru dezvoltarea produc?torului auto Maserati. Fra?ii Maserati sunt implica?i activ in curse, de?i sunt invin?i la primele incerc?ri. Acesta nu a fost un motiv pentru care s? renun?e ?i in 1926 ma?ina Maserati, condus? de Alfieri, a ca?tigat cursa Cupei Florio. Acest lucru a dovedit doar c? motoarele create de fra?ii Maserati sunt cu adev?rat puternice ?i pot concura cu alte evolu?ii. Aceasta a fost urmat? de o alt? serie de victorii in cursele auto importante ?i celebre. Ernesto, care conducea deseori ma?ini de curse de la Maserati, a devenit campionul Italiei, ceea ce a consolidat in cele din urm? succesul de necontestat al fra?ilor Maserati. Pilotii din toat? lumea au visat s? fie la volanul acestui brand. Maserati ?i-a asumat provocarea de a produce ma?ini de lux intr-un stil unic. Marca este asociat? cu o ma?in? sport cu un pachet puternic, interior scump ?i design unic. Logo-ul m?rcii provine de la statuia lui Neptun din Bologna. Faimosul reper a atras aten?ia unuia dintre fra?ii Maserati. Mario a fost artist ?i a desenat personal prima sigl? a companiei. Prietenul de familie Diego de Sterlich a venit cu ideea de a folosi tridentul Neptun in logo, care este asociat cu puterea ?i energia. Acest lucru a fost ideal pentru un produc?tor de ma?ini de curse care exceleaz? prin vitez? ?i putere. In acela?i timp, fantana in care se afl? statuia lui Neptun se afl? in ora?ul natal al fra?ilor Maserati, ceea ce a fost semnificativ ?i pentru ei. Sigla era oval?. Partea de jos era albastr?, iar partea superioar? era alb?. Un trident ro?u a fost localizat pe un fundal alb. Numele companiei a fost scris pe partea albastr? cu litere albe. Emblema abia s-a schimbat. Prezen?a ro?u ?i albastru in ea nu a fost o coinciden??. Exist? o versiune conform c?reia tridentul a fost ales sub forma simbolului celor trei fra?i care au depus cele mai multe eforturi pentru a crea compania. Vorbim despre Alfieri, Ettore ?i Ernesto. Pentru unii, tridentul este mai mult asociat cu coroana, ceea ce ar fi potrivit ?i pentru Maserati. In 2020, pentru o lung? perioad? de timp, s-au f?cut modific?ri pentru prima dat? a aspectului logo-ului. A fost respins? culorile familiare multora. Tridentul a devenit monocrom, ceea ce ii confer? mai mult? elegan??. Multe alte elemente familiare au disp?rut din cadrul oval. Logo-ul a devenit mai elegant ?i mai gra?ios. Constructorul de automobile este dedicat tradi?iei, dar se str?duie?te s? actualizeze emblema in conformitate cu tendin?ele actuale. In acela?i timp, esen?a emblemei a fost p?strat?, dar intr-o nou? inf??i?are. Produc?torul auto Maserati este specializat nu numai in produc?ia de ma?ini de curse, treptat dup? infiin?area companiei, au inceput discu?iile despre lansarea ma?inilor de produc?ie. La inceput, foarte pu?ine dintre aceste ma?ini au fost produse, dar treptat produc?ia in serie a inceput s? creasc?. In 1932, Alfieri moare ?i fratele s?u mai mic, Ernesto, preia conducerea. Nu numai c? a participat personal la curse, ci s-a stabilit ?i ca inginer cu experien??. Realiz?rile sale au fost impresionante, printre care se num?r? prima utilizare a unui servomotor de fran? hidraulic. Maserati erau ingineri ?i dezvoltatori excelen?i, dar erau slab orienta?i in domeniul finan?elor. Prin urmare, in 1937, compania a fost vandut? fra?ilor Orsi. Dup? ce au dat conducerea altor maini, fra?ii Maserati s-au dedicat in intregime s? lucreze la crearea de ma?ini noi ?i a componentelor lor. Tipo 26, construit pentru curse, a intrat in istorie pentru a oferi rezultate excelente pe pist?. Maserati 8CTF este numit o adev?rat? legend? a cursei. A fost lansat ?i modelul Maserati A6 1500, care putea fi achizi?ionat de ?oferii obi?nui?i. Orsi s-a concentrat mai mult pe ma?inile produse in serie, dar nu a uitat de participarea lui Maserati la curse. Pan? in 1957, modelele A6, A6G ?i A6G54 erau produse de transportoare din fabric?. Accentul a fost pus pe cump?r?torii boga?i care doresc s? conduc? ma?ini de inalt? calitate, care pot dezvolta vitez? mare. De-a lungul anilor de curse, a existat o concuren?? puternic? intre Ferrari ?i Maserati. Ambii produc?tori de automobile se laud? cu realiz?ri deosebite in proiectarea ma?inilor de curse. Prima ma?in? de produc?ie a fost A6 1500 Grand Tourer, care a fost lansat? dup? sfar?itul r?zboiului in 1947. In 1957, a avut loc un eveniment tragic care l-a determinat pe produc?tor s? abandoneze produc?ia de ma?ini de curse. Acest lucru s-a datorat mor?ii unor persoane intr-un accident la cursele Mille Miglia. In 1961, lumea a v?zut un coupe reproiectat cu o caroserie din aluminiu 3500GT. A?a s-a n?scut primul vehicul cu injec?ie italian. Lansat in anii 50, modelul 5000 GT a impins compania spre ideea de a produce ma?ini mai scumpe ?i mai luxoase, dar la comand?. Din 1970, au fost lansate multe modele noi, inclusiv Maserati Bora, Maserati Quattroporte II. Munca este vizibil? pentru a imbun?t??i dispozitivul ma?inilor, motoarele ?i componentele sunt modernizate in mod constant. Dar, in aceast? perioad?, cererea de autoturisme scumpe a sc?zut, ceea ce a impus companiei s? i?i revizuiasc? politica pentru a se salva. Era vorba despre falimentul complet ?i lichidarea intreprinderii. In 1976 s-a lansat Kyalami ?i Quattroporte III, satisf?cand nevoile vremii. Dup? aceea, a ie?it modelul Biturbo, care se distinge printr-un finisaj bun ?i in acela?i timp un cost accesibil. Shamal ?i Ghibli II au fost lansate la inceputul anilor '90. Din 1993, Maserati, la fel ca mul?i al?i produc?tori de automobile aflate in pragul falimentului, a fost cump?rat? de FIAT. Din acel moment a inceput rena?terea m?rcii de automobile. O ma?in? nou? a fost lansat? cu un coupe modernizat de la 3200 GT. In secolul 21, compania a devenit proprietatea Ferrari ?i a inceput s? produc? ma?ini de lux. Produc?torul auto are un num?r de persoane dedicate in intreaga lume. In acela?i timp, marca a fost intotdeauna asociat? cu ma?inile de elit?, ceea ce, intr-un fel, a f?cut-o legendar?, dar, de asemenea, a impins-o in mod repetat la faliment. Exist? intotdeauna elemente de lux ?i costuri ridicate, designul modelelor este foarte neobi?nuit ?i atrage imediat aten?ia. Ma?inile Maserati ?i-au l?sat amprenta semnificativ? in istoria industriei auto ?i este posibil s? se declare cu voce tare in viitor. Producatorul Maserati a scos pe piata mai multe modele Maserati Karif, Maserati Quattroporte, Maserati Grancabrio, Maserati 4200, Maserati 3200, Maserati Levante, Maserati Ghibli, Maserati MC 12, Maserati Gransport, Maserati Gran turismo fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Avem in stoc Luneta Maserati Karif, Luneta Maserati Quattroporte, Luneta Maserati Grancabrio, Luneta Maserati 4200, Luneta Maserati 3200, Luneta Maserati Levante, Luneta Maserati Ghibli, Luneta Maserati MC 12, Luneta Maserati Gransport, Luneta Maserati Gran turismo fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Inlocuirea (Montajul, Schimbarea) Parbrizului, Lunetei auto sau a Geamului auto se poate face in atelierul nostru, la domiciliu clientului sau in orice locatie aleasa de client in orice sector din Bucuresti Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6 si Ilfov.
Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate

Marci Parbize

Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate
Producatori de parbize, lunete si geamuri laterale

Producatori parbize

Producatori parbize

Prezentare video a marcii MASERATI

Video Lunete ieftine Bucuresti, Marci, Producatori

Ti-ai putea inchipui o masina fara geamuri? Cu siguranta nu! Chiar si masinile decapotabile au geamuri, dintr-un motiv cat se poate de simplu: pentru a oferi protectie. Atat parbrizele, cat si lunetele sau geamurile laterala ofera protectie in timpul rularii, ferindu-i pe pasageri de praf, pietre si alte pericole. Pe langa asta, un geam auto bine ales poate contribui la aerodinamica vehiculului. Oricat de bine ar fi construite insa, geamurile risca sa fie sparte. Chiar si geamurile auto ultra securizate pot ajunge sa aiba crapaturi si lovituri, in conditiile in care exista pericole la tot pasul: pietre, crengi, grindina, etc...Din fericire, inlocuirea unui geam nu este atat de dificila precum ti-ai inchipui.
Livram si montam geamuri auto direct la tine acasa
Daca ai un geam crapat sau spart, cea mai buna solutie pe care o ai la indemana este sa il inlocuiesti. In cazul in care circuli cu parbrizul crapat, spre exemplu, te expui unor riscuri inutile. Din fericire, inlocuirea parbrizului sau a celorlalte geamuri auto se face foarte usor. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne contactezi ( telefonic sau pe email), sa ne spui ce masina conduci si care este geamul cu probleme si sa ne astepti. Venim la tine cu geamul potrivit, oriunde ai fi in Bucuresti sau Ilfov.
Spre deosebire de service-urile clasice, in care ti-ai repara in mod normal masina, noi oferim o serie de avantaje:
- Venim la tine acasa, in asa fel incat sa nu iti asumi riscul de a conduce cu un geam crapat;
- Avem o varietate mare de geamuri auto. Indiferent de tipul de masina pe care il conduci si de vechimea ei, avem geamul potrivit. Colaboram doar cu branduri cunoscute precum KMKI Glass, Nord Glass sau Benson si Fuyao;
- Transportul geamului il facem noi, in asa fel incat sa ne asiguram ca ajunge in cea mai buna stare la destinatie. Desi ar fi mai ieftin si mai simplu sa apelam la companii de livrari, nu vrem sa ne asumam niciun risc;
- Venim oriunde, oricand. Chiar daca nu esti acasa, putem veni si te ajutam cu montarea geamului. In felul acesta poti economisi bani si timp, pierdute in mod normal atunci cand decizi sa mergi intr-un service auto;
- Geamurile pe care le comercializam inglobeaza toate tehnologiile moderne, in asa fle incat sa iti ofere confortul de care ai nevoie. Majoritatea masinilor moderne sunt echipate cu geamuri ce au senzori de ploaie, filtre UV sau tehnologii care ajuta la dezaburire. Comercializand doar geamuri produse de branduri mari, ne asiguram ca toate aceste dotari sunt incluse.
Cand au aparut geamurile auto?
Desi pare greu de crezut, primele automobile nu aveau geamuri. Pana in 1904, soferii si pasagerii nu erau protejati de geamuri. In cel mai bun caz, acestia purtau o casca de protectie sau ochelari care sa tina la distanta praful sau eventualele pietre.
In 1904 a aparut ideea unor geamuri de protectie montat in partea frontala a vehiculului. Parbrizul a fost o inovatie extrem de importanta, deoarece oferea un urias plus de confort. Din pacate, parbrizele din prima parte a secolului trecut nu erau tocmai sigure. Realizate din sticla normala, acestea riscau sa se sparga la orice tip de soc sii reprezentau un urias pericol pentru pasageri. Nu de putine ori, cioburile parbrizelor au ranit conducatorii auto. Pe langa faptul ca era periculos, acest parbriz era si extrem de scump, ceea ce il facea destul de rar pe strazi.
Popularitatea din ce in ce mai mare a geamurilor a dus la ieftinirea acestora. Astfel, in 1930 aproape toate autovehiculele aveau parbrize si multe dintrer ele au inceput sa aiba si geamuri laterale, lunete si sa fie acoperite. Confortul a crescut in mod considerabil iar producatorii au inceput sa fie preocupati de siguranta pasagerilor. Astfel, in 1927 a aparut primul geam care nu mai producea cioburi periculoase in momentul in care se spargeam. 7 ani mai tarziu, in 1934, geamul curbat a inceput sa fie din ce in ce mai popular iar din 1960 standardele de siguranta au inceput sa fie din ce in ce mai numeroase si mai interesante.
Astazi, toate geamurile auto sunt foarte rezistente in fata socurilor iar ideea de a se sparge in cioburi periculoase este inexistenta. Parbrizele sunt laminate si sunt formate din 3 straturi, in asa fel incat sa nu se sparga, in timp ce geamurile laterale sunt prelucrate termic, in asa fel incat atunci cand se sparg sa produca mii de cioburi micute, necontondente , care sa nu reprezinte niciun pericol pentru oameni.
Poti preveni uzura geamurilor?
Cel mai adesea nu. Este imposibil sa prevezi o ploaie cu grindina sau sa te feresti de pietrele aruncate de alte vehicule pe drum. Evident, poti incerca sa iti parchezi masina in locuri in care nu exista riscul sa cada crengi, poti evita drumurile pietruite sau poti sa iti cumperi un garaj.
De asemenea, poti incerca sa eviti slabirea geamurilor:
- Curata-le frecvent de praf;
- Nu tranti usile atunci cand le inchizi;
- Ridica stergatoarele atunci cand ninge;
- Foloseste intotdeauna stergatoare de foarte buna calitate.
Daca ai o problema cu parbrizul si trebuie sa fie inlocuit, poti sta linistit. Nu este nici pe departe o problema atat de grava precum ti-ai inchipui ca este ci se rezolva intr-un timp scurt. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa apelezi la noi.

Luneta, un geam realizat din sticla securizata, cu foarte multe tehnologii moderne

Luneta auto

Luneta este realizata din sticla securizata. Astfel, in cazul in care se sparge, cioburile pe care le genereaza sunt foarte mici si nu au colturi ascutite. In felul acesta este eliminat in totalitate riscul de accidentare a pasagerilor prin taierea cu un ciob. De-a lungul timpului, lunetele au beneficiat de tot felul de upgrade-uri tehnologice care le-au facut din ce in ce mai eficiente:
• Benzile de incalzire. Este o dotare intalnita la majoritatea acestor geamuri, care se doveddeste utila atunci cand geamul este inghetat, aburit sau de ce nu, acopere zapada. Multumita acestei dotari, confortul soferu in timpul iernii estee mut mai mare;
• Lumini de semnalizare. Multe dintre automobilele moderne au luminile de semnalizare inglobate in luneta. In felul acesta masina este mult mai vizibila pentru ceilalti participanti la trafic iar gradul de siguranta creste in mod considerabil;
• Benzile negre prezente pe perimetrul geamului. Acestea au un rol cat se poate de clar: acela de a fixa geamul si de a proteja adezivul cu care acesta este lilit de razele solare.
In primii ani in care lunetele au inceput sa fie montate pe automobile acestea erau drepte si erau realizate din sticla simpla. Astazi insa, majoritatea sunt inclinate so secirozate.
Cat de rezistente sunt lunetele in fata socurilor fizice?
Lunetele moderne sunt destul de rezistente, putand face fata fara probleme unor socuri fizice destul de mari. Cu toate astea, rezistenta lor scade in timp din cauza vibratiilor, a gropilor de pe carosabil, a prafului, a zapezii si a altor factori. Trecerea timpului fac lunetele sa fie mult mai vulnerabile si la un moment dat, o simpla pietricica sau o creanga cazuta dintr-un copac pot duce la aparitia crapaturilor. Din fericire, mai toate masinile au lunete realizate din geam securizat, ceea ce in seama ca siguranta pasagerilor nu este pusa in pericol. Din pacate, costul de inlocuire al lunetei nu este intotdeauna cel mai mic. Daca descoperi ca luneta ta a fost crapata insa, este bine sa eviti sa astepti ca aceasta sa se sparga de tot si sa cauti solutii pentru a o inlocui.
Exista solutii prin care iti poti inlocui luneta ieftin, fara stres
Daca alegi sa mergi in reprezentanta auto pentru inlocuirea lunetei s-ar putea sa ajungi la concluzia ca este foarte scump. Iti recomandam sa cauti, mai degraba, lunete after market, care pot oferi aceeasi calitate ca si cele originale, insa la un pret mult mai mic. Cea mai buna optiune pe care o ai la indemana atunci cand ti s-a crapat luneta este sa ne suni. Suntem o echipa specializata in comercializarea si montarea de geamuri auto si imediat ce ne-ai sunat, ne asiguram ca iti oferim cele mai bune solutii:
• Gasim luneta potrivita pentru masina ta;
• O transportam in siguranta pana la tine acasa sau pana in locul in care se afla masina;
• O montam cu cea mai mare grija, in asa fel incat sa te poti folosi de automobil fara niciun fel de risc.
De ce sa ne alegi pe noi pentru a achizitiona lunete?
De-a lungul timpului am incercat sa ne imbunatatim continuu serviciile si am conturat o serie de beneficii pe care orice client al nostru le are:
• Raspundem rapid oricarei solicitari. Stim cum este sa nu poti folosi masina pentru ca nu ai un geam sau pentru ca acesta este spart. Tocmai de aceea, incercam sa rezolvam problema cat mai repede;
• Comercializam doar lunete de la branduri mari. Pilkington sau Fuyao sunt dooar doi dintre zecii de producatori cu care colaboram. Toti comercializeaza geamuri auto de cea mai buna calitate si au un mare avantaj: sunt atractivi din punct de vedere all costurilor;
• Livram si montam lunetele direct la tine acasa. Te scutim de orice drum si stres. Livram luneta pe care ai comandat-o direct la tine acasa si o montam cu foarte mare atentie;
• Oferim garantie pentru fiecare lucrare pe care o facem, in asa fel incat sa circuli in deplina siguranta si cu maxima incredere;
• Fiecare luneta este atent verificata inainte de a fi livrata.

Cum protejezi luneta de eventuale probleme? Desi anumite socuri sunt inevitabile, poti incerca sa respecti o serie de reguli pentru a te asigura ca luneta va fi functionala pentru o perioada cat mai mare de timp:
1. Spal-o frecvent cu solutie de geamuri, in asa fel incat sa eviti asezarea prafului;
2. Evita sa trantesti usile masinii, deoarece pot crea vibratii destul de daunatoare in suprafetele vitrate;
3. Ridica stergatorul pe perioada iernii, in asa fel incat acesta sa nu inghete;
4. Analizeaza locurile de parcare in care iti lasi masina. Este bine sa te asiguri ca nu exista niciun pericol ( crengi uscade, caramizi, pietre, etc);
5. Atunci cand o cureti, foloseste solutii speciale pentru geamuri ( fara ingrediente chimice foarte puternice ) si o carpa curata si uscata din microfibra pe care sa o inlocuiesti ori de cate ori se murdareste. Carpa murdara poate sa uzeze geamul si nu este eficienta;
6. Inlocuieste stergatorul atunci cand elementele sale de cauciuc incep sa se uzeze.