Lunete Toyota Ieftine Bucuresti

Lunete Toyota ieftine

Lunete Toyota ieftine

Comercializam, livram si montam la domiciliul clientului, in Bucuresti si Ilfov o gama larga de lunete ieftine pentru marca Toyota

Toyota Motor Corporation este un produc?tor auto multina?ional japonez cu sediul in Toyota, Aichi, Japonia. In 2017, structura corporativ? a Toyota era format? din 364.445 de angaja?i la nivel mondial ?i, din septembrie 2018, era a ?asea companie ca m?rime din lume. Incepand cu 2017, Toyota este cel mai mare produc?tor de automobile. Toyota a fost primul produc?tor de automobile din lume care a produs mai mult de 10 milioane de vehicule pe an, pe care le-a f?cut din 2012, cand a raportat ?i produc?ia vehiculului s?u de 200 de milioane. In iulie 2014, Toyota era cea mai mare companie listat? din Japonia prin capitalizare de pia?? ?i dup? venituri. Toyota este liderul pie?ei mondiale in vanz?ri de vehicule electrice hibride ?i una dintre cele mai mari companii care incurajeaz? adoptarea pe pia?? in mas? a vehiculelor hibride de pe glob. Toyota este, de asemenea, un lider de pia?? al vehiculelor cu baterii de hidrogen. Vanz?rile globale cumulate de modele de ma?ini de pasageri hibride Toyota ?i Lexus au atins cele 10 milioane de repere in ianuarie 2017. Familia sa Prius este cea mai vandut? plac? de hibrid din lume cu peste 6 milioane de unit??i vandute in intreaga lume din ianuarie 2017. In 1924, inventatorul Sakichi Toyoda a inventat modelul de frane Toyoda G. Principiul de baz? al func?ion?rii a fost acela c? atunci cand ma?ina a fost defect?, aceasta se va opri singur?. In viitor, Toyota a folosit aceast? inven?ie. In 1929, o companie englez? a cump?rat brevetul pentru ma?in?. Toate veniturile au fost folosite pentru fabricarea propriilor ma?ini. Mai tarziu, in 1929, fiul lui Sakita a c?l?torit mai intai in Europa ?i mai tarziu in Statele Unite pentru a in?elege principiile industriei auto. In 1933 compania a fost transformat? intr-o produc?ie de automobile. ?efii de stat din Japonia, dup? ce au aflat despre o astfel de produc?ie, au inceput, de asemenea, s? investeasc? in dezvoltarea acestei industrii. Compania a produs primul s?u motor in 1934 ?i a fost folosit pentru ma?inile din clasa A1 ?i mai tarziu pentru camioane. Primele modele de ma?ini au fost produse din 1936. Din 1937, Toyota a devenit complet independent? ?i ar putea alege ins??i calea dezvolt?rii. Numele companiei ?i al ma?inilor lor era in cinstea creatorilor ?i sun? ca Toyoda. Exper?ii in marketing au sugerat schimbarea numelui in Toyota. Acest lucru face ca numele ma?inii s? fie mai u?or de re?inut. Cand a inceput al doilea r?zboi mondial, Toyota, ca ?i alte companii de tehnologie, a inceput s? ajute in mod activ Japonia. ?i anume, compania a inceput s? produc? camioane speciale. Datorit? faptului c? atunci companiile nu aveau suficiente materiale pentru producerea majorit??ii echipamentelor, au fost realizate versiuni simplificate ale ma?inilor. Dar calitatea acestor adun?ri nu a c?zut din aceasta. Dar la sfar?itul r?zboiului din 1944, America a fost bombardat? de fabrici ?i fabricile au fost distruse. Mai tarziu, aceast? intreag? industrie a fost reconstruit?. Dup? sfar?itul r?zboiului, a inceput produc?ia de autoturisme. Cererea pentru astfel de ma?ini in perioada postbelic? a fost foarte mare, iar compania a creat o intreprindere separat? pentru producerea acestor modele. Autoturismele modelului SA au fost produse in carne ?i oase pan? in 1982. Un motor cu patru cilindri a fost instalat sub capot?. Corpul a fost realizat in intregime din metal. Transmisiile manuale au fost instalate in trei trepte. 1949 nu este considerat un an de mare succes pentru companie. Anul acesta a existat o criz? financiar? la intreprindere, iar lucr?torii nu au putut primi un salariu stabil. Au inceput greve in mas?. Guvernul japonez a ajutat din nou ?i problemele au fost rezolvate. In 1952, fondatorul ?i directorul executiv al companiei, Kiichiro Toyoda, a murit. Strategia de dezvoltare s-a schimbat imediat ?i s-au observat schimb?ri in conducerea companiei. Mo?tenitorii Kiichiro Toyoda au inceput s? coopereze din nou cu structura militar? ?i au propus o ma?in? nou?. Era un SUV mare. Atat civilii obi?nui?i, cat ?i for?ele armate l-ar putea cump?ra. Ma?ina a fost dezvoltat? timp de doi ani, iar in 1954 primul vehicul off-road din Japonia a fost eliberat de pe liniile de asamblare. Se numea Land Cruiser. Acest model a fost apreciat nu numai de cet??enii Japoniei, ci ?i de alte ??ri. In urm?torii 60 de ani a fost furnizat structurilor militare din alte ??ri. In timpul rafin?rii modelului ?i imbun?t??irii caracteristicilor sale de conducere, a fost dezvoltat un model cu trac?iune integral?. Aceast? inova?ie a fost instalat? ?i pe viitoarele ma?ini pan? in 1990. Pentru c? aproape toat? lumea dorea ca el s? aib? o aderen?? bun? ?i o capacitate ridicat? a autoturismului pe diferite p?r?i ale drumului. Emblema a fost inventat? in 1987. Exist? trei ovale la baz?. Cele dou? ovale perpendiculare din mijloc arat? rela?ia dintre companie ?i client. Altul indic? prima scrisoare a companiei. Exist?, de asemenea, o versiune conform c?reia emblema Toyota simbolizeaz? un ac ?i un fir, amintirea trecutului de ?esut al companiei. Compania nu a stat pe loc ?i a incercat s? lanseze tot mai multe modele noi de ma?ini. Deci, in 1956 s-a n?scut Toyota Crown. Un motor cu un volum de 1.5 litri a fost pus pe el. ?oferul avea la dispozi?ie 60 de for?e ?i o transmisie manual?. Produc?ia acestui model a fost foarte reu?it?, iar alte ??ri au dorit ?i aceast? ma?in?. Dar cele mai multe provizii erau in Statele Unite. Acum a sosit timpul pentru o ma?in? economic? pentru clasa de mijloc. Compania a lansat modelul Toyota Public. Datorit? costului redus ?i fiabilit??ii bune, ma?inile au inceput s? fie vandute cu succes f?r? precedent. ?i pan? in 1962, num?rul de ma?ini vandute a fost de peste un milion. Liderii Toyota existau mari speran?e pentru ma?inile lor, ?i anume doreau s?-?i popularizeze ma?inile in str?in?tate. Dealerul Toyopet a fost infiin?at pentru a vinde ma?ini in alte ??ri. Una dintre primele astfel de ma?ini a fost Toyota Crown. Multe ??ri au iubit ma?ina ?i Toyota a inceput s? se extind?. ?i deja in 1963, prima ma?in? fabricat? in afara Japoniei a fost lansat? in Australia. Urm?torul model nou a fost Toyota Corolla. Ma?ina avea o trac?iune pe spate, un motor de 1.1 litri ?i aceea?i cutie de viteze. Datorit? volumului redus, ma?ina a necesitat pu?in combustibil. Ma?ina a fost creat? exact cand lumea era in criz? din cauza lipsei de combustibil. Imediat dup? lansarea acestui model, un alt model este lansat sub numele de Celica. In SUA ?i Canada, aceste ma?ini s-au r?spandit foarte repede. Motivul pentru aceasta a fost volumul redus al motorului, deoarece toate ma?inile americane aveau un consum foarte mare de combustibil. In timpul crizei, acest factor a fost pe primul loc atunci cand a ales s? cumpere o ma?in?. Cinci fabrici pentru produc?ia acestui model Toyota sunt deschise in Statele Unite. Compania a dorit s? continue dezvoltarea ?i progresul ?i lanseaz? Toyota Camry. Era o ma?in? de clas? business pentru popula?ia american?. Interiorul era complet din piele, panoul ma?inii avea cel mai nou design, o cutie de viteze manual? cu patru trepte ?i motoare de 1.5 litri. Dar aceste eforturi nu au fost suficiente pentru a concura cu ma?inile din aceea?i clas?, ?i anume Dodge ?i Cadillac. Compania a investit 80% din veniturile sale in dezvoltarea modelului s?u Kemri. Apoi, in 1988, a doua genera?ie a ie?it pentru Korola. Aceste modele s-au vandut bine in Europa. ?i deja in 1989, in Spania au fost deschise cateva uzine de fabrica?ie auto. De asemenea, compania nu a uitat de SUV-ul s?u ?i pan? la sfar?itul anului 1890 lanseaz? o nou? genera?ie de Land Cruiser. Dup? mica sa criz? cauzat? de contribu?ia aproape tuturor veniturilor la clasa business, dup? analizarea gre?elilor sale, compania creeaz? marca Lexus. Datorit? acestei companii, Toyota a avut ocazia s? bat? pe pia?a american?. Au devenit din nou modele populare acolo pentru o vreme. In acea perioad?, pe pia?? au ap?rut ?i m?rci precum Infiniti ?i Acura. ?i tocmai cu aceste firme Toyota concura in acel moment. Datorit? designului s?u mai sofisticat ?i a calit??ii bune, vanz?rile au crescut cu 40%. Mai tarziu, la inceputul anilor 1990, Toyota Design a fost creat pentru a imbun?t??i designul ma?inilor sale ?i era intern. Rav 4 a fost pionierul noului stil Toyota. Toate noile tendin?e din acei ani au fost intruchipate acolo. Puterea ma?inii era de 135 sau 178 de for?e. Vanz?torul a oferit, de asemenea, o mic? varietate de corpuri. Tot in acest model Toyota era ?i capacitatea de a schimba automat vitezele. Dar vechea transmisie manual? era disponibil? ?i in alte niveluri de finisare. In curand, o ma?in? complet nou? pentru Toyota a fost dezvoltat? pentru popula?ia SUA. Era un Minivan. Pan? la sfar?itul anului 2000, compania a decis s? i?i actualizeze toate modelele actuale. Sedan Avensis ?i Toyota Land Cruiser au devenit ma?ini noi pentru Tayota. Primul a fost un motor pe benzin? cu o capacitate de 110-128 for?e ?i un volum de cret? de 1.8 ?i respectiv 2.0 litri. Land Cruiser a oferit dou? niveluri de finisare. Primul este un motor cu ?ase cilindri, cu o capacitate de 215 de for?e, un volum de 4,5 litri. Al doilea este un motor de 4,7 litri cu o capacitate de 230 ?i erau deja opt cilindri. C? primul, c? al doilea model avea trac?iune integral? ?i cadru. In viitor, compania a inceput s? i?i construiasc? toate ma?inile de pe aceea?i platform?. Acest lucru faciliteaz? selectarea pieselor, reduce costurile de intre?inere ?i imbun?t??e?te fiabilitatea. Toate companiile auto nu au r?mas nemi?cate ?i fiecare a incercat s?-?i dezvolte cumva ?i s?-?i popularizeze marca. Apoi, ca ?i acum, au fost populare cursele de Formula 1. La astfel de curse, datorit? victoriilor ?i pur ?i simplu particip?rii, a fost u?or s? v? populariza?i marca. Toyota a inceput s? proiecteze ?i s?-?i construiasc? propria ma?in?. Dar datorit? faptului c?, in trecut, compania nu avea experien?? in construirea unor astfel de vehicule, construc?ia a fost intarziat?. Abia in 2002 compania ?i-a putut prezenta ma?ina de curse. Prima participare la competi?ie nu a adus echipei succesul dorit. S-a decis actualizarea complet? a intregii echipe ?i crearea unei ma?ini noi. Pilo?ii eminen?i Jarno Trulli ?i Ralf Schumacher au fost invita?i la echip?. ?i exper?i germani au fost angaja?i pentru a ajuta la construirea ma?inii. Progresul a fost vizibil imediat, dar victoria in cel pu?in una dintre curse nu a fost atins?. Dar merit? remarcat pozitivul care a fost in echip?. In 2007, autoturismele Toyota au fost recunoscute ca fiind cele mai comune pe pia??. In acea perioad?, ac?iunile companiei au crescut la fel de mult ca oricand. Toyota era pe buzele tuturor. Dar strategia de dezvoltare din Formula 1 nu a func?ionat. Baza echipei a fost vandut? c?tre Lexus. I s-a vandut ?i pista de testare. In urm?torii patru ani, compania lanseaz? o nou? actualizare a gamei. Dar cea mai bun? parte a fost actualizarea Land Cruiser. Land Cruiser 200 este acum disponibil. Aceast? ma?in? este pe lista celor mai bune ma?ini din toate timpurile. Timp de doi ani consecutivi, Land Cruiser 200 a fost cel mai bine vandut vehicul din clasa sa din Statele Unite ale Americii, Rusia ?i Europa. In 2010, compania a inceput s? dezvolte motoare hibride. Toyota este considerat? una dintre primele francize care utilizeaz? aceast? tehnologie. ?i, conform ?tirilor companiei, pan? in 2026 vor s? i?i transfere complet toate modelele pe motoare hibride. Aceast? tehnologie va ajuta la eliminarea complet? a utiliz?rii benzinei ca combustibil. Din 2012, Toyota a inceput s? construiasc? fabrici in China. Datorit? acestui fapt, volumul de ma?ini produse s-a dublat pan? in 2018. Multe alte m?rci de produc?tori au inceput s? cumpere o configura?ie hibrid? de la Toyota ?i s? o implementeze in noile lor modele. Toyota avea ?i ma?ini sport cu trac?iune spate. Unul dintre acestea a fost Toyota GT86. Conform caracteristicilor, ca intotdeauna, totul a fost excelent. A fost furnizat un motor bazat pe inova?ii noi cu o turbin?, volumul a fost de 2.0 litri, puterea acestei ma?ini a fost de 210 for?e. In 2014, Rav4 a primit o nou? actualizare cu un motor electric. O inc?rcare a bateriei ar putea parcurge pan? la 390 de kilometri. Dar acest num?r se poate modifica in func?ie de stilul de conducere al ?oferului. Unul dintre modelele bune merit?, de asemenea, subliniat Toyota Yaris Hybrid. Este un hatchback cu trac?iune fa??, cu un motor de 1.5 litri ?i 75 de cai putere. Principiul de func?ionare al unui motor hibrid este c? avem un motor cu ardere instalat ?i un motor electric. ?i motorul electric incepe s? func?ioneze pe benzin?. Astfel, ne asigur?m un consum mai mic de combustibil ?i reducem cantitatea de gaze de e?apament din aer. La Salonul Auto de la Geneva din 2015, dup? o versiune restilizat? a Toyota Auris Touring Sports Hybrid, a ocupat primul loc in categorie pentru cel mai economic break din clasa sa. Se bazeaz? pe un motor pe benzin? cu un volum de 1.5 litri ?i 120 de cai putere. ?i motorul in sine func?ioneaz? cu tehnologia Atkinson. Potrivit produc?torului, consumul minim de combustibil la o sut? de kilometri este de 3.5 litri. Studiile au fost efectuate in condi?ii de laborator, cu respectarea tuturor factorilor cei mai favorabili. Drept urmare, Toyota r?mane in topul industriei auto pan? in prezent, datorit? ma?inilor sale de calitate, u?urin?ei de repara?ie ?i asamblare ?i pre?urilor foarte mici. Compania Toyota a scos pe piata mai multe modele Toyota Verso, Toyota C-HR, Toyota FJ, Toyota Proace, Toyota Hiace, Toyota Auris, Toyota 4 Runner, Toyota Hilux, Toyota Rav 4, Toyota Previa, Toyota Yaris Verso, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry, Toyota Picnic, Toyota Yaris, Toyota Mirai, Toyota Corolla, Toyota Dyna, Toyota Commuter V, Toyota Supra, Toyota Urban Cruiser, Toyota Celica, Toyota Aygo, Toyota MR 2, Toyota IQ, Toyota GT, Toyota Avensis, Toyota Prius fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Avem in stoc Luneta Toyota Verso, Luneta Toyota C-HR, Luneta Toyota FJ, Luneta Toyota Proace, Luneta Toyota Hiace, Luneta Toyota Auris, Luneta Toyota 4 Runner, Luneta Toyota Hilux, Luneta Toyota Rav 4, Luneta Toyota Previa, Luneta Toyota Yaris Verso, Luneta Toyota Land Cruiser, Luneta Toyota Camry, Luneta Toyota Picnic, Luneta Toyota Yaris, Luneta Toyota Mirai, Luneta Toyota Corolla, Luneta Toyota Dyna, Luneta Toyota Commuter V, Luneta Toyota Supra, Luneta Toyota Urban Cruiser, Luneta Toyota Celica, Luneta Toyota Aygo, Luneta Toyota MR 2, Luneta Toyota IQ, Luneta Toyota GT, Luneta Toyota Avensis, Luneta Toyota Prius fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Inlocuirea (Montajul, Schimbarea) Parbrizului, Lunetei auto sau a Geamului auto se poate face in atelierul nostru, la domiciliu clientului sau in orice locatie aleasa de client in orice sector din Bucuresti Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6 si Ilfov.
Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate

Marci Parbize

Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate
Producatori de parbize, lunete si geamuri laterale

Producatori parbize

Producatori parbize

Prezentare video a marcii TOYOTA

Video Lunete ieftine Bucuresti, Marci, Producatori

Ti-ai putea inchipui o masina fara geamuri? Cu siguranta nu! Chiar si masinile decapotabile au geamuri, dintr-un motiv cat se poate de simplu: pentru a oferi protectie. Atat parbrizele, cat si lunetele sau geamurile laterala ofera protectie in timpul rularii, ferindu-i pe pasageri de praf, pietre si alte pericole. Pe langa asta, un geam auto bine ales poate contribui la aerodinamica vehiculului. Oricat de bine ar fi construite insa, geamurile risca sa fie sparte. Chiar si geamurile auto ultra securizate pot ajunge sa aiba crapaturi si lovituri, in conditiile in care exista pericole la tot pasul: pietre, crengi, grindina, etc...Din fericire, inlocuirea unui geam nu este atat de dificila precum ti-ai inchipui.
Livram si montam geamuri auto direct la tine acasa
Daca ai un geam crapat sau spart, cea mai buna solutie pe care o ai la indemana este sa il inlocuiesti. In cazul in care circuli cu parbrizul crapat, spre exemplu, te expui unor riscuri inutile. Din fericire, inlocuirea parbrizului sau a celorlalte geamuri auto se face foarte usor. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne contactezi ( telefonic sau pe email), sa ne spui ce masina conduci si care este geamul cu probleme si sa ne astepti. Venim la tine cu geamul potrivit, oriunde ai fi in Bucuresti sau Ilfov.
Spre deosebire de service-urile clasice, in care ti-ai repara in mod normal masina, noi oferim o serie de avantaje:
- Venim la tine acasa, in asa fel incat sa nu iti asumi riscul de a conduce cu un geam crapat;
- Avem o varietate mare de geamuri auto. Indiferent de tipul de masina pe care il conduci si de vechimea ei, avem geamul potrivit. Colaboram doar cu branduri cunoscute precum KMKI Glass, Nord Glass sau Benson si Fuyao;
- Transportul geamului il facem noi, in asa fel incat sa ne asiguram ca ajunge in cea mai buna stare la destinatie. Desi ar fi mai ieftin si mai simplu sa apelam la companii de livrari, nu vrem sa ne asumam niciun risc;
- Venim oriunde, oricand. Chiar daca nu esti acasa, putem veni si te ajutam cu montarea geamului. In felul acesta poti economisi bani si timp, pierdute in mod normal atunci cand decizi sa mergi intr-un service auto;
- Geamurile pe care le comercializam inglobeaza toate tehnologiile moderne, in asa fle incat sa iti ofere confortul de care ai nevoie. Majoritatea masinilor moderne sunt echipate cu geamuri ce au senzori de ploaie, filtre UV sau tehnologii care ajuta la dezaburire. Comercializand doar geamuri produse de branduri mari, ne asiguram ca toate aceste dotari sunt incluse.
Cand au aparut geamurile auto?
Desi pare greu de crezut, primele automobile nu aveau geamuri. Pana in 1904, soferii si pasagerii nu erau protejati de geamuri. In cel mai bun caz, acestia purtau o casca de protectie sau ochelari care sa tina la distanta praful sau eventualele pietre.
In 1904 a aparut ideea unor geamuri de protectie montat in partea frontala a vehiculului. Parbrizul a fost o inovatie extrem de importanta, deoarece oferea un urias plus de confort. Din pacate, parbrizele din prima parte a secolului trecut nu erau tocmai sigure. Realizate din sticla normala, acestea riscau sa se sparga la orice tip de soc sii reprezentau un urias pericol pentru pasageri. Nu de putine ori, cioburile parbrizelor au ranit conducatorii auto. Pe langa faptul ca era periculos, acest parbriz era si extrem de scump, ceea ce il facea destul de rar pe strazi.
Popularitatea din ce in ce mai mare a geamurilor a dus la ieftinirea acestora. Astfel, in 1930 aproape toate autovehiculele aveau parbrize si multe dintrer ele au inceput sa aiba si geamuri laterale, lunete si sa fie acoperite. Confortul a crescut in mod considerabil iar producatorii au inceput sa fie preocupati de siguranta pasagerilor. Astfel, in 1927 a aparut primul geam care nu mai producea cioburi periculoase in momentul in care se spargeam. 7 ani mai tarziu, in 1934, geamul curbat a inceput sa fie din ce in ce mai popular iar din 1960 standardele de siguranta au inceput sa fie din ce in ce mai numeroase si mai interesante.
Astazi, toate geamurile auto sunt foarte rezistente in fata socurilor iar ideea de a se sparge in cioburi periculoase este inexistenta. Parbrizele sunt laminate si sunt formate din 3 straturi, in asa fel incat sa nu se sparga, in timp ce geamurile laterale sunt prelucrate termic, in asa fel incat atunci cand se sparg sa produca mii de cioburi micute, necontondente , care sa nu reprezinte niciun pericol pentru oameni.
Poti preveni uzura geamurilor?
Cel mai adesea nu. Este imposibil sa prevezi o ploaie cu grindina sau sa te feresti de pietrele aruncate de alte vehicule pe drum. Evident, poti incerca sa iti parchezi masina in locuri in care nu exista riscul sa cada crengi, poti evita drumurile pietruite sau poti sa iti cumperi un garaj.
De asemenea, poti incerca sa eviti slabirea geamurilor:
- Curata-le frecvent de praf;
- Nu tranti usile atunci cand le inchizi;
- Ridica stergatoarele atunci cand ninge;
- Foloseste intotdeauna stergatoare de foarte buna calitate.
Daca ai o problema cu parbrizul si trebuie sa fie inlocuit, poti sta linistit. Nu este nici pe departe o problema atat de grava precum ti-ai inchipui ca este ci se rezolva intr-un timp scurt. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa apelezi la noi.

Luneta, un geam realizat din sticla securizata, cu foarte multe tehnologii moderne

Luneta auto

Luneta este realizata din sticla securizata. Astfel, in cazul in care se sparge, cioburile pe care le genereaza sunt foarte mici si nu au colturi ascutite. In felul acesta este eliminat in totalitate riscul de accidentare a pasagerilor prin taierea cu un ciob. De-a lungul timpului, lunetele au beneficiat de tot felul de upgrade-uri tehnologice care le-au facut din ce in ce mai eficiente:
• Benzile de incalzire. Este o dotare intalnita la majoritatea acestor geamuri, care se doveddeste utila atunci cand geamul este inghetat, aburit sau de ce nu, acopere zapada. Multumita acestei dotari, confortul soferu in timpul iernii estee mut mai mare;
• Lumini de semnalizare. Multe dintre automobilele moderne au luminile de semnalizare inglobate in luneta. In felul acesta masina este mult mai vizibila pentru ceilalti participanti la trafic iar gradul de siguranta creste in mod considerabil;
• Benzile negre prezente pe perimetrul geamului. Acestea au un rol cat se poate de clar: acela de a fixa geamul si de a proteja adezivul cu care acesta este lilit de razele solare.
In primii ani in care lunetele au inceput sa fie montate pe automobile acestea erau drepte si erau realizate din sticla simpla. Astazi insa, majoritatea sunt inclinate so secirozate.
Cat de rezistente sunt lunetele in fata socurilor fizice?
Lunetele moderne sunt destul de rezistente, putand face fata fara probleme unor socuri fizice destul de mari. Cu toate astea, rezistenta lor scade in timp din cauza vibratiilor, a gropilor de pe carosabil, a prafului, a zapezii si a altor factori. Trecerea timpului fac lunetele sa fie mult mai vulnerabile si la un moment dat, o simpla pietricica sau o creanga cazuta dintr-un copac pot duce la aparitia crapaturilor. Din fericire, mai toate masinile au lunete realizate din geam securizat, ceea ce in seama ca siguranta pasagerilor nu este pusa in pericol. Din pacate, costul de inlocuire al lunetei nu este intotdeauna cel mai mic. Daca descoperi ca luneta ta a fost crapata insa, este bine sa eviti sa astepti ca aceasta sa se sparga de tot si sa cauti solutii pentru a o inlocui.
Exista solutii prin care iti poti inlocui luneta ieftin, fara stres
Daca alegi sa mergi in reprezentanta auto pentru inlocuirea lunetei s-ar putea sa ajungi la concluzia ca este foarte scump. Iti recomandam sa cauti, mai degraba, lunete after market, care pot oferi aceeasi calitate ca si cele originale, insa la un pret mult mai mic. Cea mai buna optiune pe care o ai la indemana atunci cand ti s-a crapat luneta este sa ne suni. Suntem o echipa specializata in comercializarea si montarea de geamuri auto si imediat ce ne-ai sunat, ne asiguram ca iti oferim cele mai bune solutii:
• Gasim luneta potrivita pentru masina ta;
• O transportam in siguranta pana la tine acasa sau pana in locul in care se afla masina;
• O montam cu cea mai mare grija, in asa fel incat sa te poti folosi de automobil fara niciun fel de risc.
De ce sa ne alegi pe noi pentru a achizitiona lunete?
De-a lungul timpului am incercat sa ne imbunatatim continuu serviciile si am conturat o serie de beneficii pe care orice client al nostru le are:
• Raspundem rapid oricarei solicitari. Stim cum este sa nu poti folosi masina pentru ca nu ai un geam sau pentru ca acesta este spart. Tocmai de aceea, incercam sa rezolvam problema cat mai repede;
• Comercializam doar lunete de la branduri mari. Pilkington sau Fuyao sunt dooar doi dintre zecii de producatori cu care colaboram. Toti comercializeaza geamuri auto de cea mai buna calitate si au un mare avantaj: sunt atractivi din punct de vedere all costurilor;
• Livram si montam lunetele direct la tine acasa. Te scutim de orice drum si stres. Livram luneta pe care ai comandat-o direct la tine acasa si o montam cu foarte mare atentie;
• Oferim garantie pentru fiecare lucrare pe care o facem, in asa fel incat sa circuli in deplina siguranta si cu maxima incredere;
• Fiecare luneta este atent verificata inainte de a fi livrata.

Cum protejezi luneta de eventuale probleme? Desi anumite socuri sunt inevitabile, poti incerca sa respecti o serie de reguli pentru a te asigura ca luneta va fi functionala pentru o perioada cat mai mare de timp:
1. Spal-o frecvent cu solutie de geamuri, in asa fel incat sa eviti asezarea prafului;
2. Evita sa trantesti usile masinii, deoarece pot crea vibratii destul de daunatoare in suprafetele vitrate;
3. Ridica stergatorul pe perioada iernii, in asa fel incat acesta sa nu inghete;
4. Analizeaza locurile de parcare in care iti lasi masina. Este bine sa te asiguri ca nu exista niciun pericol ( crengi uscade, caramizi, pietre, etc);
5. Atunci cand o cureti, foloseste solutii speciale pentru geamuri ( fara ingrediente chimice foarte puternice ) si o carpa curata si uscata din microfibra pe care sa o inlocuiesti ori de cate ori se murdareste. Carpa murdara poate sa uzeze geamul si nu este eficienta;
6. Inlocuieste stergatorul atunci cand elementele sale de cauciuc incep sa se uzeze.