Parbrize Nissan Ieftine Bucuresti

Parbrize Nissan ieftine

Parbrize Nissan ieftine

Comercializam, livram si montam la domiciliul clientului, in Bucuresti si Ilfov o gama larga de parbrize ieftine pentru marca Nissan

Nissan Motor Company Ltd, de obicei redus? la Nissan, este un produc?tor japonez multina?ional de autoturisme cu sediul in Nishi -ku, Yokohama. Compania i?i vinde autoturismele sub Nissan, Infiniti ?i Datsunbrands cu produse de tuning de performan??, denumite Nismo. Compania i?i urm?re?te numele in Nissan zaibatsu, denumit acum Nissan Group. Din 1999, Nissan a f?cut parte din Alian?a Renault-Nissan-Mitsubishi, un parteneriat intre Nissan din Japonia, Mitsubishi Motors din Japonia ?i Renault din Fran?a. In 2013, Renault de?ine o cot? de vot de 43,4% in Nissan, in timp ce Nissan de?ine o participa?ie de 15% f?r? drept de vot la Renault. Din 2009 pan? in 2017, Carlos Ghosn a fost CEO al ambelor companii. In februarie 2017, Ghosn a anun?at c? va demisiona in func?ia de CEO al Nissan la 1 aprilie 2017, r?manand in acela?i timp pre?edinte al companiei. In 2013, Nissan a fost al ?aselea cel mai mare produc?tor de automobile din lume, dup? Toyota, General Motors, Grupul Volkswagen, Hyundai Motor Group ?i Ford. Luate impreun?, Alian?a Renault-Nissan va fi al patrulea cel mai mare produc?tor de automobile din lume. Nissan este principalul brand japonez in China, Rusia ?i Mexic. In 2014, Nissan a fost cel mai mare produc?tor de automobile din America de Nord. Nissan este cel mai mare produc?tor de vehicule electrice din lume, cu vanz?ri globale de peste 275.000 de vehicule electrice, incepand cu mijlocul lunii decembrie 2016. Cel mai bine vandut vehicul al fabricantului de automobile este Nissan Leaf, o ma?in? electric? ?i cea mai bine vandut? ma?in? electric? de ultim? genera?ie din istorie; mai mult de 300.000 au fost vandute la nivel mondial in ianuarie 2018. In ianuarie 2018, CEO-ul Nissan Hiroto Saikawa a anun?at c? toate vehiculele Infiniti lansate incepand din 2021 vor fi vehicule hibride sau vehicule electrice. Nissan Este o companie japonez? de produc?ie de ma?ini. Sediul central este situat in Tokyo. Acesta ocup? un loc prioritar in industria auto ?i este unul dintre cei trei lideri din industria auto japonez? dup? aceea Toyota... Domeniul de activitate este divers: de la autoturisme la b?rci cu motor ?i sateli?i de comunica?ii. Apari?ia unei corpora?ii uria?e in acest moment nu a fost stabil? de-a lungul istoriei. Schimbare constant? a proprietarilor, reorganiz?ri ?i diverse modific?ri ale denumirii m?rcii. Ins??i funda?ia a avut loc in procesul de reorganizare a dou? companii japoneze in 1925: Kwaishinsha Co., a c?rei specificitate era produc?ia de ma?ini Dat ?i Jitsuo Jidosha Co, care a mo?tenit elementele numelui celei de-a doua, noua companie a fost numit? Dat Jidosha Seizo, primul cuvant al c?ruia denot? marca de ma?ini produse. In 1931 compania a devenit una dintre diviziile Tobata Casting fondate de Yoshisuke Aikawa. Dar a fost chiar procesul de dezvoltare pe care compania l-a primit in 1933, cand Yoshisuke Ayukawa a devenit proprietar. ?i in 1934 numele a fost schimbat in recunoscutul Nissan Motor Co. A fost creat? o fabric? imens? de fabricare a ma?inilor, dar priza a fost c? tan?ra companie nu avea experien?? ?i tehnologie pentru a-?i produce propria produc?ie. Ayukawa a cerut ajutorul partenerului. Prima cooperare cu General Motors a e?uat din cauza interdic?iei impuse de autorit??ile japoneze. Ayukawa a semnat un acord de cooperare cu americanul William Gorham, care in curand a preluat func?ia de designer ?ef al m?rcii de automobile Dat ?i pu?in mai tarziu, Nissan. Gorham a oferit o asisten?? extraordinar?, cump?rand de la o companie american? in pragul falimentului ?i oferind Nissan echipamentul tehnic necesar ?i angaja?ii de inalt? calitate. Produc?ia Nissan a inceput in curand. Dar primele ma?ini ?i-au f?cut lansarea sub numele Datsun (dar lansarea acestui brand a fost produs? pan? in 1984), in 1934 a ar?tat lumii Nissanocarul, care a ca?tigat titlul de model bugetar. A existat o modernizare a procesului tehnologic, s-au inregistrat progrese tehnice in unele momente de produc?ie ale schimb?rii de la manopera la mecanic?. 1935 a f?cut compania faimoas? odat? cu lansarea modelului Datsun 14. A fost prima ma?in? a companiei produse cu o caroserie sedan, iar pe capot? era o miniatur? a unui iepure metalic s?rit. Ideea din spatele acestei cifre echivaleaz? cu viteza mare a ma?inii. (Pentru acele vremuri, 80 km / h era considerat o vitez? extrem de mare). Compania a intrat pe pia?a interna?ional? ?i exportul de ma?ini a fost realizat in ??rile din Asia ?i America. Iar la inceputul celui de-al doilea r?zboi mondial, compania producea deja peste 10 mii de autoturisme. In timpul r?zboiului, vectorul produc?iei s-a schimbat, mai degrab? a devenit divers: de la autoturisme obi?nuite la camioane militare, in plus, compania a produs ?i unit??i electrice pentru avia?ia armatei 1943 noi schimb?ri: compania s-a extins odat? cu deschiderea unei alte uzine ?i a fost denumit? acum Nissan Industrii grele. Fabricile companiei nu au sim?it in mod deosebit povara grea a r?zboiului ?i au r?mas intacte, dar partea de produc?ie, o parte destul de bun? a echipamentului, a fost confiscat? in timpul ocupa?iei timp de aproape 10 ani, ceea ce a afectat in special produc?ia. Astfel, multe intreprinderi care au semnat contracte cu o companie de vanz?ri auto le-au rupt ?i au incheiat noi cu Toyota. Din 1949, revenirea la vechea denumire a companiei a fost caracteristic?. Din 1947, Nissan ?i-a rec?p?tat cea mai mare parte a for?ei sale ?i a reluat produc?ia de autoturisme Datsun ?i, de la inceputul anilor 1950, compania ?i-a aprofundat activ c?utarea de noi tehnologii de produc?ie ?i ca?iva ani mai tarziu a fost semnat un contract cu Austin Motor Co., care la randul s?u a contribuit la lansarea primului Austin in 1953. ?i cu doi ani mai devreme, a fost produs primul vehicul off-road cu trac?iune integral?, Patrol. Versiunea actualizat? a SUV-ului a fost in curand popular? in ONU. Datsun Bluebird a fost o adev?rat? descoperire in 1958. Compania a fost prima dintre toate celelalte companii japoneze care a introdus frane fa?? asistate de putere. La inceputul anilor 60 a introdus compania pe pie?ele interna?ionale, devenind Nissan Datsun 240 Z, o ma?in? sport lansat? cu un an mai devreme, prima din clasa sa in ceea ce prive?te vanz?rile pe pia??, in special pe pia?a SUA. Cea mai mare ma?in? din industria auto japonez?, cu o capacitate de pan? la 8 persoane, a fost Nissan Cendric din 1969. Spa?iul cabinei, unitatea de putere diesel, designul ma?inii au dus la o mare cerere pentru model. De asemenea, acest model a fost actualizat in viitor. In 1966, s-a f?cut o alt? reorganizare cu Prince Motor Company. Fuziunea a jucat un rol important in dezvoltarea calific?rilor ?i s-a reflectat intr-o produc?ie ?i mai imbun?t??it?. Nissan President este prima limuzin? lansat? in 1965. Din numele in sine este clar c? ma?ina era de lux ?i destinat? persoanelor care de?ineau func?ii de conducere privilegiate. Legenda automobilului companiei japoneze a devenit 240 Z din 1969, care a ca?tigat in curand titlul de ma?in? cea mai bine vandut? din lume. Peste jum?tate de milion s-au vandut in 10 ani. In 1983, a fost lansat primul Datsun cu o camionet? ?i in acela?i an Nissan Motor a decis s? nu mai foloseasc? marca Datsun, deoarece marca Nissan era aproape de nerecunoscut la nivel interna?ional. 1989 a fost anul deschiderii sucursalelor Nissan in alte ??ri, in principal in Statele Unite, pentru lansarea clasei de lux Nissan. O filial? a fost infiin?at? in Olanda. Datorit? dificult??ilor financiare colosale datorate imprumuturilor permanente, in 1999 sa format o alian?? cu Renaultcare a cump?rat o participa?ie de control in companie. Tandemul a fost denumit Alian?a Renault Nassan. In ca?iva ani, Nissan a introdus prima sa ma?in? electric?, Nissan Leaf, in lume. Ast?zi compania este considerat? unul dintre liderii din industria auto, ocupand locul al doilea dup? Toyota in industria auto japonez?. Are un num?r imens de sucursale ?i filiale din intreaga lume. Din 1943-1945 a ocupat func?ia de deputat in Parlamentul Imperial al Japoniei. Arestat de ocupa?ia american? dup? al doilea r?zboi mondial pentru crime grave de r?zboi. In curand a fost eliberat ?i a preluat din nou locul de deputat in Japonia in perioada 1953-1959. Ayukawa a murit in iarna anului 1967 la Tokyo, la varsta de 86 de ani. Sigla Nissan este una dintre cele mai recunoscute. Gradientul culorilor gri ?i argintiu transmite laconic perfec?iune ?i rafinament. Emblema in sine const? in numele companiei cu un cerc in jurul ei. Dar acesta nu este doar un cerc obi?nuit, ci con?ine o idee care simbolizeaz? soarele r?s?rit. Ini?ial, adancindu-se in istorie, emblema ar?ta aproape la fel, doar intr-o versiune colorat? a combina?iilor de ro?u ?i albastru. Ro?ul era rotunjimea, care simboliza soarele, iar albastrul era dreptunghiul cu inscrip?ia, inscris? in acest cerc, simbolizand cerul. In 2020, designul a fost rafinat, aducand mai mult minimalism. Prima ma?in? sub aceast? marc? a fost lansat? in 1934. A fost un Nissanocar buget, ca?tigand titlul de eficien?? ?i fiabilitate. Designul original ?i viteza de pan? la 75 km / h au f?cut ma?ina un model destul de bun. In 1939 a avut loc o extindere a gamei de modele, care a fost completat? cu tipul 70, intrand in posesia titlului de ma?in? mare, autobuzul ?i duba de tip 80 ?i tip 90, care aveau o capacitate de inc?rcare bun?. Modelul ma?inii mari avea o caroserie sedan de o?el, precum ?i lansare in dou? clase simultan: lux ?i standard. Ea ?i-a ca?tigat telefonul datorit? spa?iozit??ii cabinei. Dup? stagnarea provocat? de al doilea r?zboi mondial, legendarul Patrol a fost eliberat in 1951. Primul SUV al companiei cu trac?iune integral? ?i o unitate de putere cu 6 cilindri cu un volum de 3.7 litri. Versiunile actualizate ale modelului au fost produse de-a lungul mai multor genera?ii. 1960 a debutat cu Nissan Cendric drept cea mai mare ma?in?. Prima ma?in? cu o caroserie monococ? cu un interior spa?ios ?i o capacitate de 6 persoane a fost echipat? cu un motor diesel. A doua versiune a modelului avea o capacitate de pan? la 8 persoane, iar designul caroseriei a fost proiectat de Pininfarina. Cinci ani mai tarziu, a fost lansat? prima limuzin? a companiei Nissan President, care a fost utilizat? doar in stratul de serviciu al societ??ii. Dimensiunile colosale, spa?iul cabinei ?i, in viitorul apropiat, echiparea cu un sistem de franare antiblocare au fost foarte populare in randul mini?trilor ?i chiar al pre?edin?ilor din diferite ??ri. ?i un an mai tarziu, a debutat Prince R380, avand caracteristici de mare vitez?, luand unul dintre premiile din cursele de la nivel cu Porsche. Vehiculul experimental de siguran?? este o alt? inova?ie ?i realizare Nissan. A fost o ma?in? experimental? de inalt? securitate construit? in 1971. A fost ideea unei ma?ini ecologice. In 1990, lumea a v?zut modelul Primera, produs in trei corpuri: sedan, liftback ?i break. ?i cinci ani mai tarziu, incepe eliberarea lui Almera. 2006 deschide lumea legendarului SUV Qashqai, ale c?rui vanz?ri au fost total uria?e, aceast? ma?in? avea o cerere special? in Rusia, iar din 2014 a ap?rut un model de a doua genera?ie. Prima ma?in? electric? Leaf a debutat in 2010. Autovehiculul cu cinci u?i, cu consum redus de energie, a ca?tigat popularitate masiv? pe pie?e ?i a ca?tigat numeroase premii. Producatorul Nissan a scos pe piata mai multe modele Nissan Leaf, Nissan Maxima, Nissan GT R, Nissan Patrol, Nissan Pulsar, Nissan Juke, Nissan Kubistar, Nissan Serena, Nissan Pixo, Nissan Pick Up, Nissan NT400, Nissan Primera, Nissan Evalia, Nissan Pathfinder, Nissan 370, Nissan Murano, Nissan NV200, Nissan Seren, Nissan 350, Nissan Interstar, Nissan 300, Nissan Atleon, Nissan Eco T, Nissan Vanette, Nissan NV400, Nissan Cabstar, Nissan Cube, Nissan NV300, Nissan NP300, Nissan X Trial, Nissan Almera, Nissan Sunny, Nissan L Serie, Nissan Navara, Nissan Silvia, Nissan Terrano, Nissan Qashqai, Nissan NT500, Nissan Micra, Nissan Note, Nissan Tiida, Nissan Trade, Nissan Primastar fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Avem in stoc Parbriz Nissan Leaf, Parbriz Nissan Maxima, Parbriz Nissan GT R, Parbriz Nissan Patrol, Parbriz Nissan Pulsar, Parbriz Nissan Juke, Parbriz Nissan Kubistar, Parbriz Nissan Serena, Parbriz Nissan Pixo, Parbriz Nissan Pick Up, Parbriz Nissan NT400, Parbriz Nissan Primera, Parbriz Nissan Evalia, Parbriz Nissan Pathfinder, Parbriz Nissan 370, Parbriz Nissan Murano, Parbriz Nissan NV200, Parbriz Nissan Seren, Parbriz Nissan 350, Parbriz Nissan Interstar, Parbriz Nissan 300, Parbriz Nissan Atleon, Parbriz Nissan Eco T, Parbriz Nissan Vanette, Parbriz Nissan NV400, Parbriz Nissan Cabstar, Parbriz Nissan Cube, Parbriz Nissan NV300, Parbriz Nissan NP300, Parbriz Nissan X Trial, Parbriz Nissan Almera, Parbriz Nissan Sunny, Parbriz Nissan L Serie, Parbriz Nissan Navara, Parbriz Nissan Silvia, Parbriz Nissan Terrano, Parbriz Nissan Qashqai, Parbriz Nissan NT500, Parbriz Nissan Micra, Parbriz Nissan Note, Parbriz Nissan Tiida, Parbriz Nissan Trade, Parbriz Nissan Primastar fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Inlocuirea (Montajul, Schimbarea) Parbrizului, Lunetei auto sau a Geamului auto se poate face in atelierul nostru, la domiciliu clientului sau in orice locatie aleasa de client in orice sector din Bucuresti Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6 si Ilfov.
Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate

Marci Parbize

Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate
Producatori de parbize, lunete si geamuri laterale

Producatori parbize

Producatori parbize

Prezentare video a marcii NISSAN

Video Parbrize ieftine Bucuresti, Marci, Producatori

Ti-ai putea inchipui o masina fara geamuri? Cu siguranta nu! Chiar si masinile decapotabile au geamuri, dintr-un motiv cat se poate de simplu: pentru a oferi protectie. Atat parbrizele, cat si lunetele sau geamurile laterala ofera protectie in timpul rularii, ferindu-i pe pasageri de praf, pietre si alte pericole. Pe langa asta, un geam auto bine ales poate contribui la aerodinamica vehiculului. Oricat de bine ar fi construite insa, geamurile risca sa fie sparte. Chiar si geamurile auto ultra securizate pot ajunge sa aiba crapaturi si lovituri, in conditiile in care exista pericole la tot pasul: pietre, crengi, grindina, etc...Din fericire, inlocuirea unui geam nu este atat de dificila precum ti-ai inchipui.
Livram si montam geamuri auto direct la tine acasa
Daca ai un geam crapat sau spart, cea mai buna solutie pe care o ai la indemana este sa il inlocuiesti. In cazul in care circuli cu parbrizul crapat, spre exemplu, te expui unor riscuri inutile. Din fericire, inlocuirea parbrizului sau a celorlalte geamuri auto se face foarte usor. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne contactezi ( telefonic sau pe email), sa ne spui ce masina conduci si care este geamul cu probleme si sa ne astepti. Venim la tine cu geamul potrivit, oriunde ai fi in Bucuresti sau Ilfov.
Spre deosebire de service-urile clasice, in care ti-ai repara in mod normal masina, noi oferim o serie de avantaje:
- Venim la tine acasa, in asa fel incat sa nu iti asumi riscul de a conduce cu un geam crapat;
- Avem o varietate mare de geamuri auto. Indiferent de tipul de masina pe care il conduci si de vechimea ei, avem geamul potrivit. Colaboram doar cu branduri cunoscute precum KMKI Glass, Nord Glass sau Benson si Fuyao;
- Transportul geamului il facem noi, in asa fel incat sa ne asiguram ca ajunge in cea mai buna stare la destinatie. Desi ar fi mai ieftin si mai simplu sa apelam la companii de livrari, nu vrem sa ne asumam niciun risc;
- Venim oriunde, oricand. Chiar daca nu esti acasa, putem veni si te ajutam cu montarea geamului. In felul acesta poti economisi bani si timp, pierdute in mod normal atunci cand decizi sa mergi intr-un service auto;
- Geamurile pe care le comercializam inglobeaza toate tehnologiile moderne, in asa fle incat sa iti ofere confortul de care ai nevoie. Majoritatea masinilor moderne sunt echipate cu geamuri ce au senzori de ploaie, filtre UV sau tehnologii care ajuta la dezaburire. Comercializand doar geamuri produse de branduri mari, ne asiguram ca toate aceste dotari sunt incluse.
Cand au aparut geamurile auto?
Desi pare greu de crezut, primele automobile nu aveau geamuri. Pana in 1904, soferii si pasagerii nu erau protejati de geamuri. In cel mai bun caz, acestia purtau o casca de protectie sau ochelari care sa tina la distanta praful sau eventualele pietre.
In 1904 a aparut ideea unor geamuri de protectie montat in partea frontala a vehiculului. Parbrizul a fost o inovatie extrem de importanta, deoarece oferea un urias plus de confort. Din pacate, parbrizele din prima parte a secolului trecut nu erau tocmai sigure. Realizate din sticla normala, acestea riscau sa se sparga la orice tip de soc sii reprezentau un urias pericol pentru pasageri. Nu de putine ori, cioburile parbrizelor au ranit conducatorii auto. Pe langa faptul ca era periculos, acest parbriz era si extrem de scump, ceea ce il facea destul de rar pe strazi.
Popularitatea din ce in ce mai mare a geamurilor a dus la ieftinirea acestora. Astfel, in 1930 aproape toate autovehiculele aveau parbrize si multe dintrer ele au inceput sa aiba si geamuri laterale, lunete si sa fie acoperite. Confortul a crescut in mod considerabil iar producatorii au inceput sa fie preocupati de siguranta pasagerilor. Astfel, in 1927 a aparut primul geam care nu mai producea cioburi periculoase in momentul in care se spargeam. 7 ani mai tarziu, in 1934, geamul curbat a inceput sa fie din ce in ce mai popular iar din 1960 standardele de siguranta au inceput sa fie din ce in ce mai numeroase si mai interesante.
Astazi, toate geamurile auto sunt foarte rezistente in fata socurilor iar ideea de a se sparge in cioburi periculoase este inexistenta. Parbrizele sunt laminate si sunt formate din 3 straturi, in asa fel incat sa nu se sparga, in timp ce geamurile laterale sunt prelucrate termic, in asa fel incat atunci cand se sparg sa produca mii de cioburi micute, necontondente , care sa nu reprezinte niciun pericol pentru oameni.
Poti preveni uzura geamurilor?
Cel mai adesea nu. Este imposibil sa prevezi o ploaie cu grindina sau sa te feresti de pietrele aruncate de alte vehicule pe drum. Evident, poti incerca sa iti parchezi masina in locuri in care nu exista riscul sa cada crengi, poti evita drumurile pietruite sau poti sa iti cumperi un garaj.
De asemenea, poti incerca sa eviti slabirea geamurilor:
- Curata-le frecvent de praf;
- Nu tranti usile atunci cand le inchizi;
- Ridica stergatoarele atunci cand ninge;
- Foloseste intotdeauna stergatoare de foarte buna calitate.
Daca ai o problema cu parbrizul si trebuie sa fie inlocuit, poti sta linistit. Nu este nici pe departe o problema atat de grava precum ti-ai inchipui ca este ci se rezolva intr-un timp scurt. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa apelezi la noi.

Parbrizul, o istorie bogata, presarata cu foarte multe momente importante

Client's Says

Orice automobil trebuie sa iti poata oferi siguranta, manevrabilitate si confort. Parbrizul are un rol extrem de important in toate aceste cerinte, deoarece reuseste sa ii protejeze pe pasageri de vant, ploaie, diverse pericole de pe drum ( crengi, grindina, pietricele, etc) si temperaturi extreme. Parbrizul poate fi considerat una dintre cele mai mari inovatii auto de la aparitia vehiculelor pana astazi, deoarece a schimbat complet modul in care sunt construite si exploatate masinile.
Ideea unui parbriz a aparut la inceputul secolului XX. Pana atunci, putinele automobile care circulau pe strazi nu aveau niciun fel de protectie implementata, soferii fiind nevoiti sa poarte casti si sa se fereasca de eventualele obstacole. Este adevarat ca nici viteza pe care o atingeau masinile din trecut nu era atat de mare precum cea pe care o pot atinge masinile de astazi. Primele parbrize au fost realizate din sticla simpla. Desi erau eficiente impotriva vantului si a intemperiilor, acestea prezentau un pericol serios in momentul in care masina suferea un accident. Practic, orice soc fizic spargea parbrizul, iar cioburile ajungeau sa fie un real pericol pentru oameni. Din fericire, timpul a dat nastere unor tehnologii din ce in ce mai eficiente. Senzori moderni, parbrizele tratate la temperaturi inalte pentru a se sparge in cioburi mici, necontondente sau parbrizele realizate din mai multe straturi de geam si folii de plastic intre ele, toate au dus la obtinerea unei doze din ce in ce mai mare de confort si de siguranta. Un parbriz modern, realizat din sticla securizata, nu va fi periculos pentru pasageri, ba chiar va putea declansa airbag-urile, stergatoarele de ploaie sau luminile auto atunci cand este nevoie de ele. Sticla securizata poate rezista la zgomote, la temperaturi extreme, la emisii UV si la o multime de alte pericole.
Care sunt tehnologiile inglobate in parbrizele moderne?
- Izolare fonica cu ajutorul careia zgomotele de pe drum nu mai sunt resimtite de pasageri;
- Filtrarea emisiilor UV, in asa fel incat acestea sa nu reprezinte niciun pericol;
- Senzori care pornesc automat stergatoarele, atunci cand este nevoie de ele, care pornesc incalzirea pentru a putea dezgheta geamul pe timp de iarna, etc;
- Camere de supraveghere care ajuta in momentul parcarii.
Pe masura ce trece timpul, tehnologiile moderne sunt din ce in ce mai prezente in parbrize, ceea ce este un mare avantaj, insa poate fi si un dezavantaj financiar in momentul in care parbrizul se crapa. Din pacate, drumurile proaste, pietrele, crengile, grindina si diversi alti factori pot duce la aparitia crapaturilor in parbriz. Chiar daca un parbriz crapat nu este periculos, acesta genereaza disconfort si trebuie sa fie inlocuit. Marea problema este costul. Un parbriz cu toate tehnologiile inglobate poate sa aiba un cost considerabil.
Trocmai de aceea, am ales sa dezvoltam un magazin de parbrize prin care sa livram produse de cea mai buna calitate, la preturi optime.
Cele mai bune parbrize de pe piata si cele mai atractive preturi pe parbrize-ieftine.ro
Suntem o echipa de profesionisti care de-a lungul timpului au montat mii de parbrize. De-a lungul timpului, am dezvoltat o relatie stransa cu cei mai importanti producatori ( NordGlass, Starglass, XYG, Benson, Etc ) si am reusit sa acoperim o buna parte dintre cerintele clientilor nostri.
Oferim o gama variata de parbrize, pentru orice tip de masina. Printre avantajele pe care le oferim prin serviciul nostru se numara si urmatoarele:
- Optimizam foarte bine preturile, in asa fel incat sa ne asiguram ca avem cele mai mici preturi de pe piata;
- Livram parbrizul acolo unde este masina. Daca esti in Bucuresti, Ilfov sau imprejurimi, iti livram parbrizul pana la tine acasa. Ne ocupam personal de livrare, in asa fel incat sa ne asiguram ca parbrizul ajunge la destinatie in deplina stare;
- Montam parbrizul cu cea mai mare atentie. Asiguram serviciul de montaj cu ajutorul echipei de profesionisti care a acumulat o experienta vasta de-a lungul timpului;
- Oferim garantie pentru fiecare lucrare pe care o facem.
Iti poti proteja parbrizul impotriva crapaturilor?
Din pacate, de cele mai multe ori crapaturile apar din cauze ce nu pot fi controlate. O creanga cazuta pe parbriz, grindina, o piatra sarita pe drum sau o groapa care sa genereze vibratii puternice pot duce la inevitabila problema.
Din fericire, poti lua anumite decizii care sa scada riscul de aparitie a crapaturilor :
1. Schimba stergatoarele frecvent, in asa fel incat sa nu se toceasca. De foarte multe ori, stergatoarele tocite ajung sa zgarie parbrizul;
2. Curata geamul de praf. Praful este si el un factor important care duce la slabirea parbrizului;
3. Evita trantirea usilor. Daca trantesti usile generezi vibratii care slabesc sticla si o fac mult mai vulnerabila in fata socurilor;
4. Parcheaza masina in locuri in care nu exista riscul sa cada crengi, tencuiala sau pietre si in locuri in care riscul de accidente este minim;
5. Pe timp de iarna incearca sa ridici stergatoarele, in asa fel incat sa nu inghete si sa se lipeasca pe parbriz.
Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand achitizionezi un parbriz?
Achizitia unui parbriz trebuie sa tina cont de cateva elemente. In primul rand, asigura-te ca este produs de un producator mare. De asemenea, asigura-te ca este echipat cu toti senzorii ( de lumina, de ploaie, filtru de polarizare, etc), cu elemente pentru etansarea si fixarea sticlei si cu fereastra pentru VIN.
Nu in ultimul rand, asigura-te ca parbrizul este montat corect, deoarece un parbriz oricat de bun, daca nu este montat corect prezinta riscuri mult mai mari de a se sparge.