Parbrize Skoda Ieftine Bucuresti

Parbrize Skoda ieftine

Parbrize Skoda ieftine

Comercializam, livram si montam la domiciliul clientului, in Bucuresti si Ilfov o gama larga de parbrize ieftine pentru marca Skoda

Skoda este un produc?tor ceh de automobile, ca vechime unul din primii 4 din lume. Din 1991 apar?ine concernului Volkswagen Group. Skoda este a doua companie ca m?rime dup? venituri din Cehia, generand venituri echivalente cu 5% din Produsul Intern Brut al ??rii. In anul 2010, vanz?rile companiei au crescut cu 11,5%, la nivelul record de 762.000 de autovehicule. Compania s-a infiin?at la 27 iunie 1925, cand concernul Skoda a cump?rat produc?torul de automobile Laurin & Klement in Mlad Boleslav. Vclav Laurin a r?mas atunci director tehnic. Dup? 1945 a urmat retragerea de la Skoda Pilsen, numele firmei r?manand neschimbat. De la 16 aprilie 1991 koda apar?ine concernului Volkswagen. Produc?tor de ma?ini Skoda Este unul dintre cele mai renumite branduri din lume care produce autoturisme ?i crossover-uri de nivel mediu. Sediul companiei este situat in Mlada Boleslav, Republica Ceh?. Pan? in 1991, compania a fost un conglomerat industrial, care a fost format in 1925, ?i pan? atunci a fost o mic? fabric? a Laurin & Klement. Ast?zi face parte din VAG (pentru mai multe detalii despre grup, vezi intr-o recenzie separat?). Infiin?area celebrului produc?tor de automobile din lume are un fundal curios. Secolul al IX-lea se apropia de sfar?it. Librarul ceh Vlclav Klement cump?r? o biciclet? str?in? scump?, dar in curand au ap?rut probleme cu produsul, pe care produc?torul a refuzat s? le remedieze. Pentru a pedepsi produc?torul f?r? scrupule, Wlaclaw, impreun? cu omonimul s?u, Laurin (era un mecanic cunoscut in acea zon? ?i un client frecvent al libr?riei Clement) a organizat o mic? produc?ie de propriile lor biciclete. Produsele lor aveau modele u?or diferite ?i erau, de asemenea, mai fiabile decat cele vandute de concurentul lor. In plus, partenerii au oferit o garan?ie deplin? pentru produsele lor, cu repara?ii gratuite, dac? este necesar. Fabrica a fost numit? Laurin & Klement ?i a fost fondat? in 1895. Bicicletele Slavia au ie?it din atelierul de asamblare. In doar doi ani, produc?ia s-a extins atat de mult incat o companie mic? a reu?it deja s? achizi?ioneze terenuri ?i s? i?i construiasc? propria fabric?. Acestea sunt principalele etape ale produc?torului, care a intrat ulterior pe pia?a mondial? a automobilelor. 1899 - Compania extinde produc?ia, incepand s? dezvolte propriile motociclete, dar cu planuri de produc?ie auto.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1905 - apare prima ma?in? ceh?, dar a fost inc? produs? sub marca L&K. Primul model a fost numit Voiturette. Pe baza sa, au fost dezvoltate alte tipuri de ma?ini, inclusiv camioane ?i chiar autobuze. Aceast? ma?in? a fost echipat? cu motoare in form? de V cu doi cilindri. Fiecare motor a fost r?cit cu ap?. Modelul a fost expus la un concurs de ma?ini din Austria, unde victoria a fost ca?tigat? la clasa de ma?ini de drum.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1906 - Voiturette prime?te un motor cu 4 cilindri, iar doi ani mai tarziu, ma?ina ar putea fi echipat? cu un ICE cu 8 cilindri. 1907 - Pentru a atrage finan??ri suplimentare, s-a decis schimbarea statutului companiei de la o firm? privat? la o societate pe ac?iuni. Produc?ia s-a extins datorit? popularit??ii ma?inilor produse. S-au bucurat de un succes deosebit la competi?iile auto. Ma?inile au dat rezultate bune, datorit? c?rora marca a putut participa la competi?ii de talie mondial?. Unul dintre modelele de succes care au ap?rut in aceast? perioad? a fost F.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda Particularitatea ma?inii a fost c? motorul avea un volum de 2,4 litri, iar puterea sa atingea 21 de cai putere. Sistemul de aprindere cu luman?ri, care func?iona de la un impuls de inalt? tensiune, era considerat exclusiv in acel moment. Pe baza acestui model, au fost create ?i mai multe modific?ri, de exemplu, un omnibas sau un mic autobuz.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1908 - Produc?ia de motociclete este restrans?. In acela?i an, a fost lansat? ultima ma?in? cu doi cilindri. Toate celelalte modele au primit un motor cu 4 cilindri. 1911 - Lansarea produc?iei modelului S, care a primit un motor de 14 cai putere.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1912 - Compania preia produc?torul de la Reichenberg (acum Liberec) - RAF. Pe lang? produc?ia de vehicule u?oare, compania s-a angajat in fabricarea motoarelor conven?ionale, motoare pentru avioane, motoare cu ardere intern? cu piston ?i f?r? supape, echipamente speciale (role) ?i echipamente agricole (pluguri cu motoare). 1914 - la fel ca majoritatea produc?torilor de echipamente mecanice, ?i compania ceh? a fost reproiectat? pentru nevoile militare ale ??rii. Dup? ce Austria-Ungaria s-a destr?mat, compania a inceput s? intampine dificult??i financiare. Motivul este c? fo?tii clien?i obi?nui?i au ajuns in str?in?tate, ceea ce a ingreunat vanzarea produselor. 1924 - Fabrica a fost grav avariat? de un incendiu major in care aproape toate echipamentele au fost distruse. Mai pu?in de ?ase luni mai tarziu, compania i?i revine din tragedie, dar acest lucru nu a salvat-o de la o sc?dere treptat? a produc?iei. Motivul pentru aceasta a fost concuren?a crescut? din partea produc?torilor interni - Tatra ?i Praga. Marca avea nevoie pentru a dezvolta noi modele de ma?ini. Compania nu a putut face fa?? acestei sarcini singur?, a?a c? anul viitor se ia o decizie cheie. 1925 - AS K&L devine parte a concernului ceh Skoda Automobile Plant AS din Plzen (acum este Skoda Holding). Incepand din acest an, fabrica de automobile incepe s? produc? ma?ini sub marca Skoda. Acum, sediul central este la Praga, iar fabrica principal? este situat? la Plzen. 1930 - Fabrica Boleslav este transformat? in ASAP (societate pe ac?iuni a industriei auto). 1930 - apare cea mai nou? linie de ma?ini, care primesc un cadru inovator de furc?. Aceast? dezvoltare a compensat lipsa rigidit??ii la torsiune a tuturor modelelor anterioare. O alt? caracteristic? a acestor ma?ini a fost suspensia independent?. 1933 - Incepe produc?ia modelului 420 Standart.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda Datorit? faptului c? ma?ina are 350 kg. mai u?or decat predecesorul s?u, a devenit mai pu?in vorace ?i mai convenabil de operat, a ca?tigat o mare popularitate. Ulterior, modelul a fost numit Popular.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1934 - este introdus noul Superb.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1935 - Incepe produc?ia gamei Rapid.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1936 - A fost dezvoltat? o alt? linie unic? Favorit. Datorit? acestor patru modific?ri, compania ocup? pozi?ia de lider in randul produc?torilor auto din Cehoslovacia.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1939-1945 compania trece complet la indeplinirea ordinelor militare pentru al treilea Reich. Pan? la sfar?itul r?zboiului, aproximativ 70% din facilit??ile de produc?ie ale m?rcii au fost distruse in bombardamente. 1945-1960 - Cehoslovacia devine o ?ar? socialist?, iar Skoda a dobandit o pozi?ie de lider in produc?ia de ma?ini. In perioada postbelic?, au ap?rut mai multe modele de succes, precum Felicia,Istoria m?rcii de ma?ini Skoda Tudor (1200),Istoria m?rcii de ma?ini Skoda OctaviaIstoria m?rcii de ma?ini Skoda ?i Spartak.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda Inceputul anilor 1960 a fost marcat de un decalaj semnificativ in urma evolu?iilor globale, dar datorit? pre?ului bugetar, ma?inile continu? s? fie la cerere nu numai in Europa. Exist? chiar ?i SUV-uri bune pentru Noua Zeeland? - Trekka,Istoria m?rcii de ma?ini Skoda iar pentru Pakistan - Skopak. 1987 - Incepe produc?ia modelului Favorit actualizat, ceea ce duce practic marca s? se pr?bu?easc?. Schimb?rile politice ?i investi?iile mari in dezvoltarea de noi articole au for?at conducerea m?rcii s? caute parteneri str?ini pentru a atrage mai multe investi?ii.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1990 - VAG a fost ales ca partener str?in de incredere. Pan? la sfar?itul anului 1995, compania-mam? achizi?ioneaz? 70% din ac?iunile m?rcii. Intreaga companie este preluat? de concern in 2000, cand restul ac?iunilor sunt cump?rate. 1996 - Octavia prime?te o serie de actualiz?ri, dintre care cea mai important? este platforma dezvoltat? de Volkswagen. Datorit? mai multor modific?ri pentru imbun?t??irea caracteristicilor tehnice ale produselor, ma?inile produc?torului ceh ca?tig? o reputa?ie de ieftin, dar cu o calitate ridicat? a construc?iei. Acest lucru permite brandului s? fac? cateva experimente interesante. 1997-2001, a fost produs unul dintre modelele experimentale, Felicia Fun, care a fost realizat intr-un corp de pickup ?i avea o culoare str?lucitoare.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 2016 - lumea ?oferilor a v?zut primul crossover de la Skoda - Kodiaq.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 2017 - Compania dezv?luie urm?torul crossover compact, Karoq. Guvernul m?rcii anun?? lansarea unei strategii corporative, al c?rei scop era lansarea produc?iei a trei duzini de modele noi pan? in 2022. Acestea vor trebui s? includ? 10 hibrizi ?i ma?ini electrice cu drepturi depline. 2017 - la Salonul Auto de la Shanghai, marca prezint? primul prototip de ma?in? electric? in spatele unui coupe din clasa SUV - Vision. Modelul se bazeaz? pe platforma VAG MEB.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 2018 - modelul de ma?in? de familie Scala apare la expozi?iile auto.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 2019 - compania a introdus crossover-ul subcompact Kamiq. In acela?i an, a fost prezentat Citigo-e iV, o ma?in? electric? de ora?, gata de produc?ie.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda Unele fabrici ale produc?torului auto sunt par?ial transformate pentru fabricarea bateriilor in conformitate cu tehnologia concernului VAG. LOGO De-a lungul istoriei, compania a schimbat sigla de mai multe ori sub care ?i-a vandut produsele: 1895-1905 - Primele modele de biciclete ?i motociclete purtau emblema Slavia, care a fost realizat? sub forma unei ro?i de biciclet? cu frunze de tei in interior.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1905-25 - sigla m?rcii este schimbat? in L&K, care a fost plasat? pe o margine rotund? din acelea?i frunze de tei.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1926-33 - Numele m?rcii este schimbat in Skoda, care se reflect? imediat in emblema companiei. De data aceasta numele m?rcii a fost plasat intr-un oval cu un chenar identic cu versiunea anterioar?.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1926-90 - in paralel, pe unele modele ale companiei apare o siluet? misterioas?, asem?n?toare unei s?ge?i zbur?toare cu aripi de pas?re. Pan? acum, nimeni nu ?tie cu siguran?? ce a cauzat dezvoltarea unui astfel de desen, dar acum este recunoscut in intreaga lume. Potrivit uneia dintre versiuni, in timp ce c?l?torea in America, Emil Skoda a fost inso?it in mod constant de un indian, al c?rui profil timp de mul?i ani a fost in tablourile din birourile conducerii companiei. O s?geat? zbur?toare pe fundalul acestei siluete este considerat? un simbol al dezvolt?rii ?i implement?rii rapide a tehnologiilor eficiente in produsele m?rcii.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1999-2011 - stilul logo-ului r?mane practic acela?i, doar culoarea fundalului se schimb? ?i desenul se dovede?te a fi voluminos. Nuan?ele verzi indic? caracterul ecologic al produsului.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 2011 - Logo-ul m?rcii prime?te din nou modific?ri minore. Fundalul este acum alb, f?cand silueta s?ge?ii zbur?toare mai dramatic?, in timp ce nuan?a verde continu? s? sugereze o mi?care spre un transport curat.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda PROPRIETARI ?I CONDUCERE Brandul K&L a fost ini?ial o companie privat?. Perioada in care compania avea doi proprietari (Klement ?i Laurin) - 1895-1907. In 1907 compania a primit statutul de societate pe ac?iuni. Ca societate pe ac?iuni, marca a existat pan? in 1925. Apoi a avut loc o fuziune cu societatea pe ac?iuni ceh? a industriei auto, care avea numele Skoda. Aceast? preocupare devine proprietarul deplin al unei mici intreprinderi. La inceputul anilor 90 ai secolului XX, compania a inceput s? se mi?te f?r? probleme sub conducerea Grupului Volkswagen. Partenerul devine treptat proprietarul m?rcii. Skoda VAG prime?te drepturi depline asupra tehnologiilor ?i facilit??ilor de produc?ie ale produc?torului auto in 2000. 1905-1911 Apar primele modele K&L;Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1911-1923. K&L continu? s? produc? diverse modele bazate pe vehicule cheie cu design propriu;Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1923-1932 Marca intr? sub conducerea Skoda JSC, apar primele modele. Cele mai spectaculoase au fost 422 ?i 860;Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1932-1943. Apar modific?rile 650, 633, 637. Modelul Popular s-a bucurat de un mare succes. Brandul lanseaz? produc?ia Rapid, Favorit, Superb;Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1943-1952 Superb (modificare OHV), Tudor 1101 ?i VOS se rostogolesc de pe linia de asamblare;Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1952-1964. Sunt lansate modific?rile din seria Felicia, Octavia, 1200 ?i 400 (40,45,50);Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1964-1977. Seria 1200 este produs? in diferite corpuri. Octavia prime?te o caroserie break (Combi). Apare modelul de 1000 MB;Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1980-1990 In ace?ti 10 ani, marca a lansat doar dou? noi modele 110 R ?i 100 in diferite modific?ri;Istoria m?rcii de ma?ini Skoda 1990-2010 Majoritatea autoturismelor primesc actualiz?ri ale primei, celei de-a doua ?i a treia genera?ii pe baza evolu?iilor preocup?rii VAG. Printre ei se num?r? Octavia, Felicia, Fabia, Superb.Istoria m?rcii de ma?ini Skoda Apar crossover-uri compacte Yeti ?i monovolume Roomster. Compania Skoda a scos pe piata mai multe modele Skoda Citigo, Skoda Fabia, Skoda Felicia, Skoda Rapid, Skoda Karoq, Skoda Octavia, Skoda Superb, Skoda Roomster, Skoda Kodiaq, Skoda Yeti fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Avem in stoc Parbriz Skoda Citigo, Parbriz Skoda Fabia, Parbriz Skoda Felicia, Parbriz Skoda Rapid, Parbriz Skoda Karoq, Parbriz Skoda Octavia, Parbriz Skoda Superb, Parbriz Skoda Roomster, Parbriz Skoda Kodiaq, Parbriz Skoda Yeti fabricate intre ani 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

Inlocuirea (Montajul, Schimbarea) Parbrizului, Lunetei auto sau a Geamului auto se poate face in atelierul nostru, la domiciliu clientului sau in orice locatie aleasa de client in orice sector din Bucuresti Sector 1, Sector 2, Sector 3, Sector 4, Sector 5, Sector 6 si Ilfov.
Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate

Marci Parbize

Toate marcile de parbize, lunete si geamuri laterale comercializate
Producatori de parbize, lunete si geamuri laterale

Producatori parbize

Producatori parbize

Prezentare video a marcii SKODA

Video Parbrize ieftine Bucuresti, Marci, Producatori

Ti-ai putea inchipui o masina fara geamuri? Cu siguranta nu! Chiar si masinile decapotabile au geamuri, dintr-un motiv cat se poate de simplu: pentru a oferi protectie. Atat parbrizele, cat si lunetele sau geamurile laterala ofera protectie in timpul rularii, ferindu-i pe pasageri de praf, pietre si alte pericole. Pe langa asta, un geam auto bine ales poate contribui la aerodinamica vehiculului. Oricat de bine ar fi construite insa, geamurile risca sa fie sparte. Chiar si geamurile auto ultra securizate pot ajunge sa aiba crapaturi si lovituri, in conditiile in care exista pericole la tot pasul: pietre, crengi, grindina, etc...Din fericire, inlocuirea unui geam nu este atat de dificila precum ti-ai inchipui.
Livram si montam geamuri auto direct la tine acasa
Daca ai un geam crapat sau spart, cea mai buna solutie pe care o ai la indemana este sa il inlocuiesti. In cazul in care circuli cu parbrizul crapat, spre exemplu, te expui unor riscuri inutile. Din fericire, inlocuirea parbrizului sau a celorlalte geamuri auto se face foarte usor. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa ne contactezi ( telefonic sau pe email), sa ne spui ce masina conduci si care este geamul cu probleme si sa ne astepti. Venim la tine cu geamul potrivit, oriunde ai fi in Bucuresti sau Ilfov.
Spre deosebire de service-urile clasice, in care ti-ai repara in mod normal masina, noi oferim o serie de avantaje:
- Venim la tine acasa, in asa fel incat sa nu iti asumi riscul de a conduce cu un geam crapat;
- Avem o varietate mare de geamuri auto. Indiferent de tipul de masina pe care il conduci si de vechimea ei, avem geamul potrivit. Colaboram doar cu branduri cunoscute precum KMKI Glass, Nord Glass sau Benson si Fuyao;
- Transportul geamului il facem noi, in asa fel incat sa ne asiguram ca ajunge in cea mai buna stare la destinatie. Desi ar fi mai ieftin si mai simplu sa apelam la companii de livrari, nu vrem sa ne asumam niciun risc;
- Venim oriunde, oricand. Chiar daca nu esti acasa, putem veni si te ajutam cu montarea geamului. In felul acesta poti economisi bani si timp, pierdute in mod normal atunci cand decizi sa mergi intr-un service auto;
- Geamurile pe care le comercializam inglobeaza toate tehnologiile moderne, in asa fle incat sa iti ofere confortul de care ai nevoie. Majoritatea masinilor moderne sunt echipate cu geamuri ce au senzori de ploaie, filtre UV sau tehnologii care ajuta la dezaburire. Comercializand doar geamuri produse de branduri mari, ne asiguram ca toate aceste dotari sunt incluse.
Cand au aparut geamurile auto?
Desi pare greu de crezut, primele automobile nu aveau geamuri. Pana in 1904, soferii si pasagerii nu erau protejati de geamuri. In cel mai bun caz, acestia purtau o casca de protectie sau ochelari care sa tina la distanta praful sau eventualele pietre.
In 1904 a aparut ideea unor geamuri de protectie montat in partea frontala a vehiculului. Parbrizul a fost o inovatie extrem de importanta, deoarece oferea un urias plus de confort. Din pacate, parbrizele din prima parte a secolului trecut nu erau tocmai sigure. Realizate din sticla normala, acestea riscau sa se sparga la orice tip de soc sii reprezentau un urias pericol pentru pasageri. Nu de putine ori, cioburile parbrizelor au ranit conducatorii auto. Pe langa faptul ca era periculos, acest parbriz era si extrem de scump, ceea ce il facea destul de rar pe strazi.
Popularitatea din ce in ce mai mare a geamurilor a dus la ieftinirea acestora. Astfel, in 1930 aproape toate autovehiculele aveau parbrize si multe dintrer ele au inceput sa aiba si geamuri laterale, lunete si sa fie acoperite. Confortul a crescut in mod considerabil iar producatorii au inceput sa fie preocupati de siguranta pasagerilor. Astfel, in 1927 a aparut primul geam care nu mai producea cioburi periculoase in momentul in care se spargeam. 7 ani mai tarziu, in 1934, geamul curbat a inceput sa fie din ce in ce mai popular iar din 1960 standardele de siguranta au inceput sa fie din ce in ce mai numeroase si mai interesante.
Astazi, toate geamurile auto sunt foarte rezistente in fata socurilor iar ideea de a se sparge in cioburi periculoase este inexistenta. Parbrizele sunt laminate si sunt formate din 3 straturi, in asa fel incat sa nu se sparga, in timp ce geamurile laterale sunt prelucrate termic, in asa fel incat atunci cand se sparg sa produca mii de cioburi micute, necontondente , care sa nu reprezinte niciun pericol pentru oameni.
Poti preveni uzura geamurilor?
Cel mai adesea nu. Este imposibil sa prevezi o ploaie cu grindina sau sa te feresti de pietrele aruncate de alte vehicule pe drum. Evident, poti incerca sa iti parchezi masina in locuri in care nu exista riscul sa cada crengi, poti evita drumurile pietruite sau poti sa iti cumperi un garaj.
De asemenea, poti incerca sa eviti slabirea geamurilor:
- Curata-le frecvent de praf;
- Nu tranti usile atunci cand le inchizi;
- Ridica stergatoarele atunci cand ninge;
- Foloseste intotdeauna stergatoare de foarte buna calitate.
Daca ai o problema cu parbrizul si trebuie sa fie inlocuit, poti sta linistit. Nu este nici pe departe o problema atat de grava precum ti-ai inchipui ca este ci se rezolva intr-un timp scurt. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa apelezi la noi.

Parbrizul, o istorie bogata, presarata cu foarte multe momente importante

Client's Says

Orice automobil trebuie sa iti poata oferi siguranta, manevrabilitate si confort. Parbrizul are un rol extrem de important in toate aceste cerinte, deoarece reuseste sa ii protejeze pe pasageri de vant, ploaie, diverse pericole de pe drum ( crengi, grindina, pietricele, etc) si temperaturi extreme. Parbrizul poate fi considerat una dintre cele mai mari inovatii auto de la aparitia vehiculelor pana astazi, deoarece a schimbat complet modul in care sunt construite si exploatate masinile.
Ideea unui parbriz a aparut la inceputul secolului XX. Pana atunci, putinele automobile care circulau pe strazi nu aveau niciun fel de protectie implementata, soferii fiind nevoiti sa poarte casti si sa se fereasca de eventualele obstacole. Este adevarat ca nici viteza pe care o atingeau masinile din trecut nu era atat de mare precum cea pe care o pot atinge masinile de astazi. Primele parbrize au fost realizate din sticla simpla. Desi erau eficiente impotriva vantului si a intemperiilor, acestea prezentau un pericol serios in momentul in care masina suferea un accident. Practic, orice soc fizic spargea parbrizul, iar cioburile ajungeau sa fie un real pericol pentru oameni. Din fericire, timpul a dat nastere unor tehnologii din ce in ce mai eficiente. Senzori moderni, parbrizele tratate la temperaturi inalte pentru a se sparge in cioburi mici, necontondente sau parbrizele realizate din mai multe straturi de geam si folii de plastic intre ele, toate au dus la obtinerea unei doze din ce in ce mai mare de confort si de siguranta. Un parbriz modern, realizat din sticla securizata, nu va fi periculos pentru pasageri, ba chiar va putea declansa airbag-urile, stergatoarele de ploaie sau luminile auto atunci cand este nevoie de ele. Sticla securizata poate rezista la zgomote, la temperaturi extreme, la emisii UV si la o multime de alte pericole.
Care sunt tehnologiile inglobate in parbrizele moderne?
- Izolare fonica cu ajutorul careia zgomotele de pe drum nu mai sunt resimtite de pasageri;
- Filtrarea emisiilor UV, in asa fel incat acestea sa nu reprezinte niciun pericol;
- Senzori care pornesc automat stergatoarele, atunci cand este nevoie de ele, care pornesc incalzirea pentru a putea dezgheta geamul pe timp de iarna, etc;
- Camere de supraveghere care ajuta in momentul parcarii.
Pe masura ce trece timpul, tehnologiile moderne sunt din ce in ce mai prezente in parbrize, ceea ce este un mare avantaj, insa poate fi si un dezavantaj financiar in momentul in care parbrizul se crapa. Din pacate, drumurile proaste, pietrele, crengile, grindina si diversi alti factori pot duce la aparitia crapaturilor in parbriz. Chiar daca un parbriz crapat nu este periculos, acesta genereaza disconfort si trebuie sa fie inlocuit. Marea problema este costul. Un parbriz cu toate tehnologiile inglobate poate sa aiba un cost considerabil.
Trocmai de aceea, am ales sa dezvoltam un magazin de parbrize prin care sa livram produse de cea mai buna calitate, la preturi optime.
Cele mai bune parbrize de pe piata si cele mai atractive preturi pe parbrize-ieftine.ro
Suntem o echipa de profesionisti care de-a lungul timpului au montat mii de parbrize. De-a lungul timpului, am dezvoltat o relatie stransa cu cei mai importanti producatori ( NordGlass, Starglass, XYG, Benson, Etc ) si am reusit sa acoperim o buna parte dintre cerintele clientilor nostri.
Oferim o gama variata de parbrize, pentru orice tip de masina. Printre avantajele pe care le oferim prin serviciul nostru se numara si urmatoarele:
- Optimizam foarte bine preturile, in asa fel incat sa ne asiguram ca avem cele mai mici preturi de pe piata;
- Livram parbrizul acolo unde este masina. Daca esti in Bucuresti, Ilfov sau imprejurimi, iti livram parbrizul pana la tine acasa. Ne ocupam personal de livrare, in asa fel incat sa ne asiguram ca parbrizul ajunge la destinatie in deplina stare;
- Montam parbrizul cu cea mai mare atentie. Asiguram serviciul de montaj cu ajutorul echipei de profesionisti care a acumulat o experienta vasta de-a lungul timpului;
- Oferim garantie pentru fiecare lucrare pe care o facem.
Iti poti proteja parbrizul impotriva crapaturilor?
Din pacate, de cele mai multe ori crapaturile apar din cauze ce nu pot fi controlate. O creanga cazuta pe parbriz, grindina, o piatra sarita pe drum sau o groapa care sa genereze vibratii puternice pot duce la inevitabila problema.
Din fericire, poti lua anumite decizii care sa scada riscul de aparitie a crapaturilor :
1. Schimba stergatoarele frecvent, in asa fel incat sa nu se toceasca. De foarte multe ori, stergatoarele tocite ajung sa zgarie parbrizul;
2. Curata geamul de praf. Praful este si el un factor important care duce la slabirea parbrizului;
3. Evita trantirea usilor. Daca trantesti usile generezi vibratii care slabesc sticla si o fac mult mai vulnerabila in fata socurilor;
4. Parcheaza masina in locuri in care nu exista riscul sa cada crengi, tencuiala sau pietre si in locuri in care riscul de accidente este minim;
5. Pe timp de iarna incearca sa ridici stergatoarele, in asa fel incat sa nu inghete si sa se lipeasca pe parbriz.
Ce trebuie sa ai in vedere atunci cand achitizionezi un parbriz?
Achizitia unui parbriz trebuie sa tina cont de cateva elemente. In primul rand, asigura-te ca este produs de un producator mare. De asemenea, asigura-te ca este echipat cu toti senzorii ( de lumina, de ploaie, filtru de polarizare, etc), cu elemente pentru etansarea si fixarea sticlei si cu fereastra pentru VIN.
Nu in ultimul rand, asigura-te ca parbrizul este montat corect, deoarece un parbriz oricat de bun, daca nu este montat corect prezinta riscuri mult mai mari de a se sparge.